Hà Nội sẽ có bảng giá đất mới cho 5 năm tới

10/05/2019 06:40

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch điều tra, xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn áp dụng cho giai đoạn 2020 – 2024.

Hà Nội sẽ có bảng giá đất mới cho 5 năm tới

Theo đó, về mục đích, bảng giá đất được xây dựng trên cơ sở quy định pháp luật về khung giá đất của Chính phủ; đảm bảo về phương pháp, nguyên tắc xác định giá đất phải đầy đủ, đồng bộ, kịp thời và công khai, đảm bảo tính khách quan, kế thừa, dễ hiểu, dễ áp dụng trong quá trình tổ chức thực hiện.

Để triển khai thực hiện, từ ngày 1/5/2019 đến ngày 30/6/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tổ chức triển khai nhiệm vụ điều tra, khảo sát, thu thập thông tin giá đất trên thị trường tại các điểm điều tra.

Cụ thể, sẽ tiến hành điều tra 584 xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố.

Các thửa đất điều tra theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội.

Đối với các phường thuộc quận, thị xã, điều tra, khảo sát khoảng 50 thửa đất đã giao dịch thành công trên thị trường. Đối với các thị trấn thuộc các huyện, điều tra, khảo sát khoảng 40 thửa đất đã giao dịch thành công trên thị trường. Đối với các xã thuộc vùng đồng bằng, điều tra, khảo sát khoảng 30 thửa đất đã giao dịch thành công trên thị trường. Đối với các xã thuộc vùng trung du, miền núi, điều tra, khảo sát khoảng 15 thửa đất đã giao dịch thành công trên thị trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phân bổ phiếu điều tra cho các quận, huyện, thị xã đảm bảo phù hợp với từng loại đất cụ thể.

Việc điều tra được thực hiện với đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp và đất nông nghiệp. Vị trí thửa đất điều tra là vị trí 1 của các đường, phố. Trong trường hợp không có giao dịch thành công của các thửa đất tại vị trí 1 thì điều tra tại các thửa đất có vị trí tiếp theo, nhưng phải cùng loại đất, cùng mục đích sử dụng. Khi điều tra, giá trị khối tài sản gồm cả nhà, đất và các tài sản khác phải được thể hiện rõ trong phiếu điều tra để bóc tách được phần giá trị quyền sử dụng đất.

Theo kế hoạch, từ tháng 8-9/2019, tổ công tác sẽ tổng hợp, phân tích đánh giá kết quả điều tra và xây dựng phương án, dự thảo bảng giá đất; xây dựng bổ sung vào bảng giá đất các đường phố mới được đặt tên, đường phố mới; báo cáo thuyết minh, tờ trình,... Gửi dự thảo bảng giá đất của thành phố đến UBND tỉnh/thành phố có đất giáp ranh để lấy ý kiến; thống nhất với các tỉnh/thành phố về giá đất dự kiến ban hành (hoặc báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường để giải quyết khi không có sự thống nhất); lấy ý kiến UBND các quận, huyện, thị xã đóng góp ý kiến và hoàn chỉnh phương án xây dựng bảng giá đất.

Bảng giá đấ mới sẽ được áp dụng cho giai đoạn 2020 - 2024

Đến tháng 10/2019 gửi Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể thành phố thẩm định hồ sơ xây dựng bảng giá đất; căn cứ ý kiến của hội đồng thẩm định giá đất cụ thể thành phố; tổ công tác chỉnh sửa dự thảo quyết định ban hành, bảng giá đất gửi Sở Tư pháp thẩm định và trình UBND thành phố; hoàn thiện hồ sơ bảng giá đất, báo cáo cấp thẩm quyền trước khi trình HĐND Thành phố.

Tháng 11/2019, in ấn tài liệu về việc xây dựng bảng giá đất phục vụ kỳ họp HĐND thành phố; UBND thành phố ban hành và công bố bảng giá đất trước ngày 1/1/2020; tuyên truyền, công bố công khai trên các phương tiện thông tin. Tổng hợp gửi kết quả báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/1/2020.

UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, các phòng, ban chức năng có liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn và Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện công tác điều tra; cung cấp số liệu và đánh giá về tình hình thực hiện giải phóng mặt bằng các Dự án trên địa bàn; tổng hợp, báo cáo; góp ý, đề xuất phương án điều chỉnh, bổ sung, xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn theo quy định.

Hải Lan

;
Mới nhất
Xem nhiều nhất
Scroll