HDBank chuẩn bị phát hành 3.000 trái phiếu chuyển đổi, nâng tỷ lệ cổ tức, cổ phiếu thưởng lên 22%

29/10/2018 09:09

Ngày 23/10 vừa qua, Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh - HDBank (Mã CK: HDB) đã ban hành Nghị quyết về việc báo cáo và xin ý kiến cổ đông về nội dung phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi trên thị trường quốc tế, đồng thời điều chỉnh tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng và chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Theo đó, HDBank đã thông qua phương án phát hành tối đa 3.000 Trái Phiếu Chuyển đổi cho nhà đầu tư dưới hình thức phát hành riêng lẻ. Số trái phiếu này có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, không có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền. Mỗi trái phiếu chuyển đổi có mệnh giá 100.000 đô la Mỹ và được phát hành bằng 100% mệnh giá.

Dự kiến, trong năm 2018 hoặc đầu năm 2019, sau khi có các chấp thuận của cơ quan có HDBank chào bán số trái phiếu trên thị trường quốc tế, với thời hạn là 05 năm 1 ngày, kể từ ngày phát hành.

ĐHĐCĐ HDBank giao HĐQT thực hiện phân tích về điều kiện thị trường dự kiến phát hành và việc đáp ứng các điều kiện của thị trường phát hành này. Việc phát hành trái phiếu chuyển đổi của HDBank sẽ được các tổ chức tư vấn phát hành cũng như công ty luật quốc tế tư vấn về các thủ tục, hồ sơ, giấy tờ (nếu có) để đảm bảo HDBank tuân thủ đúng quy định của các thị trường dự kiến phát hành trái phiếu.

Bên cạnh đó, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét ngày phát hành trái phiếu chuyển đổi này cho phù hợp, bảo đảm thành công của đợt phát hành, đồng thời ủy quyền cho HĐQT quyết định lãi suất trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm phát hành. Lãi suất cố định trong 5 năm kể từ ngày phát hành và chỉ được thay đổi 1 lần sau 5 năm kể từ ngày phát hành.

Ngoài ra, HĐQT còn được ủy quyền việc đàm phán, thống nhất với nhà đầu tư về thời hạn chuyển đổi, giá chuyển đổi và điều chỉnh giá chuyển đổi nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông, giá trị cho Ngân hàng và tuân thủ quy định của pháp luật.

Được biết, mục đích của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi lần này của HDBank là nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của Ngân hàng. HDBank sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được vào việc cân đối nguồn vốn chung của toàn ngân hàng, dùng để cho vay trung dài hạn đối với các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trong kế hoạch kinh doanh tài chính năm 2018 và các năm tiếp theo của HDBank. Bên cạnh đó, về các dự án đầu tư, HDBank sẽ thực hiện phương án tài chính cho việc tham gia hoạt động cơ cấu lại Tổ chức tín dụng.

Ngoài việc thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi, ĐHĐCĐ Ngân hàng cũng đã thông qua việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối và phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn thặng dư từ 20% lên 22%.

Việc thực hiện phát hành cổ phiếu này dự kiến sẽ được triển khai trong năm 2019, sau khi có chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban chứng khoán theo quy định của pháp luật.

Các nội dung khác theo Nghị quyết số 04/2018/NQ- ĐHĐCĐ, ngày 1/4/2018, không đề cập tại Nghị quyết này, vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và Người đại diện theo pháp luật thực hiện các công việc liên quan.

Được biết, tại ĐHCĐ ngày 21/4 vừa qua, ĐHĐCĐ HDBank đã thông qua tỷ lệ chia cổ tức tiền mặt là 15% và phát hành cổ phiếu thưởng là 20%. Tuy nhiên, ngày 29/5, NHNN đã chấp thuận cho HDBank chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 13% và HDBank đã thực hiện phân phối cổ tức vào ngày 5/7 vừa qua.

Mới đây, NHNN đã có văn bản chấp thuận nguyên tắc việc PGBank sáp nhập vào HDBank, theo đó 2 ngân hàng này phải có trái nhiệm thực hiện việc công bố thông tin và trách nhiệm của tổ chức tín dụng tham gia sáp nhập theo đúng quy định pháp luật. Trong vòng 2 tháng từ ngày ký văn bản (7/9), HDBank cần gửi NHNN bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận sáp nhập. Quá thời hạn này, việc chấp thuận của NHNN sẽ hết hiệu lực thi hành.


Ánh Phượng

 

;
Scroll