Kết thúc Quý III, Vietcombank báo lãi kỷ lục, nhưng nợ có khả năng mất vốn tăng gấp 2,3 lần đầu năm

26/10/2018 14:25

Tính đến hết tháng 9/2018, lợi nhuận trước thuế của Vietcombank đã đạt mức kỷ lục 11.683 tỷ đồng, tăng 47,2%, đồng thời hoàn thành 97,3% mục tiêu lợi nhuận cả năm. Tuy nhiên, nợ xấu của nhà băng này đã tăng lên mức 7.424 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 1,18% dư nợ cho vay, trong đó, nợ mất vốn đã tăng gấp 2,36 lần đầu năm lên mức 4.577 tỷ đồng.


Mới đây, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank (Mã CK: VCB) đã công bố BCTC hợp nhất Quý III/2018 với kết quả kinh doanh vượt xa cùng kỳ năm trước.

Theo đó, trong Quý III vừa rồi, lợi nhuận trước thuế và sau thuế của Vietcombank lần lượt đạt 3.666 tỷ đồng và 2.938 tỷ đồng, tăng tương ứng 36,8% so với Quý III/2017.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Vietcombank đạt 11.683 tỷ đồng, tăng 47,2% và lợi nhuận sau thuế đạt mức 9.377 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời hoàn thành 97,3% kế hoạch cả năm 2018.

Kết quả này có được là nhờ các lĩnh vực hoạt động của Ngân hàng hầu hết đều mang về những khoản lãi lớn. Cụ thể, lãi thuần của Ngân hàng trong 9 tháng đầu năm đạt 20.428 tỷ đồng, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm trước; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 2.627 tỷ đồng, tăng 33,6%.

Trong khi đó, hoạt động kinh doanh ngoại hối và chứng khoán kinh doanh trong 9 tháng đầu năm lại có dấu hiệu giảm sút. Cụ thể, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối giảm xấp xỉ 6% còn 1.609 tỷ đồng và lãi thuần từ chứng khoán kinh doanh 317 tỷ đồng, giảm 18,5% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, Vietcombank cũng ghi nhận khoản lãi từ các hoạt động kinh doanh khác tăng gấp đôi lên mức 3.033 tỷ đồng, còn thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần tăng 3,6 lần, đạt gần 582 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC hợp nhất Quý III/2018 Vietcombank

Theo Giải trình biến động lợi nhuận của Vietcombank, thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng do trong 9 tháng đầu năm, Vietcombank có chiến lược tập trung phát triển dịch vụ như: thực hiện nâng cấp các hệ thống CNTT hỗ trợ dịch vụ, phát triển thêm một số ứng dụng mới tiện ích cho khách hàng, tập trung nâng cao chất lượng phục vụ nhằm thu hút khách hàng để tăng trưởng doanh thu,….

Bên cạnh đó, thu nhập từ bán các khoản đầu tư, góp vốn mua cổ phần tăng do Vietcombank đã thực hiện thoái vốn của một số khoản đầu tư dài hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về đảm bảo an toàn trong hoạt động tổ chức tín dụng. Theo đó, Vietcombank đã hiện thực hóa các khoản thu nhập từ đầu tư góp vốn mua cổ phần.

Ngoài ra, giải trình của Vietcombank cũng cho biết, thu nhập từ hoạt động khác tăng do ngân hàng tập trung đẩy mạnh công tác xử lý, thu hồi các khoản cho vay đã xử lý bằng quỹ dự phòng rủi ro, ghi nhận tăng thu nhập từ hoạt động khác trong kỳ.

Tính đến ngày 30/9/2018, tổng tài sản của ngân hàng Vietcombank đã giảm 40.182 tỷ đồng so với đầu năm xuống mức 995.111 tỉ đồng. Trong khi đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng trưởng 15,5%, đạt 627.951 tỷ đồng; tiền gửi khách hàng 773.406 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cuối năm 2017.

Tuy nhiên, cùng với những tăng trưởng mạnh mẽ về hoạt động tín dụng, nợ xấu của Vietcombank cũng có dấu hiệu tăng mạnh. Theo đó, tính đến hết tháng 9/2018, nợ xấu của nhà băng này là là 7.424 tỷ đồng, tăng 19,6% so với đầu năm. Đặc biệt, nợ có khả năng mất vốn đã tăng 2,36 lần lên mức 4.577 tỷ đồng. Do vậy, tỷ lệ nợ xấu của Vietcombank hiện đang chiếm 1,18% tổng cho vay khách hàng, trong khi đầu năm con số này chỉ là 1,1%.
Nguồn: BCTC hợp nhất Quý III/2018 Vietcombank

Ánh Phượng

;
Scroll