TPBank 9 tháng đầu năm: lưu chuyển tiền âm 4.423 tỷ đồng, nợ có khả năng mất vốn tăng 46%

23/10/2018 08:43

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Ngân hàng TPBank cho thấy, trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền của Ngân hàng đã âm tới 4.423 tỷ đồng. Trong khi nợ xấu của TPBank tăng 32,6% lên mức 915 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1,23%, riêng nợ mất vốn là 409 tỷ đồng, tăng gần 46% so với đầu năm.

Mới đây, Ngân hàng TMCP Tiên Phong – TPBank (Mã CK: TPB) đã chính thức công bố BCTC Quý III/2018 với những tăng trưởng mạnh mẽ ở hầu hết các lĩnh vực.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần Quý III của TPBank ghi nhận 1.119 tỷ đồng, tăng 24,3%; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 195 tỷ đồng, tăng 314,6%; lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư 115 tỷ đồng, tăng 347,9%...

Bên cạnh sự tăng trưởng của các lĩnh vực kinh doanh thì chi phí hoạt động của Ngân hàng trong kỳ vừa rồi cũng tăng mạnh 61,4% lên mức 728 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của TPBank đã ghi nhận ở mức 659 tỷ đồng, tăng 21,7% so với cùng kỳ.

Mặc dù vậy, kỳ vừa rồi Ngân hàng đã giảm chi phí dự phòng rủi ro xuống mức 70 tỷ đồng, chỉ bằng 1/3 so với kỳ trước, do đó, lợi nhuận trước thuế và sau thuế của TPBank đã mang về lần lượt 589 tỷ đồng và 470 tỷ đồng, tăng 81,8% và 101,1% so với Quý III/2017.

Nguồn: BCTC Quý III/2018 TPBank

Lũy kế 9 tháng đầu năm, thu nhập hoạt động của Ngân hàng ghi nhận 2.005 tỷ đồng, tăng 64,5%. Sau khi trừ đi chi phí dự phòng, lợi nhuận sau thuế của TPBank cũng tăng mạnh 81,4% so với cùng kỳ năm trước khi mang về 1.290 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tại báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Ngân hàng này cho thấy, trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền của Ngân hàng đã âm tới 4.423 tỷ đồng. Cụ thể, ngoại trừ hoạt động tài chính thì lưu chuyển tiền thuần hoạt động kinh doanh của TPBank âm 6.481 tỷ đồng và lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm hơn 82 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này là do trong kỳ Ngân hàng đã giảm các khoản cho vay khách hàng với giá trị xấp xỉ 10.800 tỷ đồng, đồng thời giảm các khoản tiền gửi, tiền vay các TCTD 4.348 tỷ đồng. Ngoài ra, tiền gửi của khách hàng và vốn tài trợ, ủy thác đầu tư… cũng giảm mạnh. 

Nguồn: BCTC Quý III/2018 TPBank

Tính đến ngày 30/9/2018, TPBank có tổng tài sản đạt mức 126.912 tỷ đồng, tăng gần 3.000 tỷ so với đầu năm. Cho vay khách hàng tăng trưởng 16,3%, với 73.805 tỷ đồng trong khi huy động tiền gửi khách hàng đạt 70.158 tỷ đồng, giảm nhẹ 140 tỷ đồng so với cuối năm 2017.

Trong đó, nợ xấu của Ngân hàng cũng tăng 32,6% lên mức 915 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ nợ xấu 1,23%, riêng nợ mất vốn là 409 tỷ đồng, tăng gần 46% so với đầu năm.

Nguồn: BCTC Quý III/2018 TPBank

Được biết, ngày 5/10 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của TPBank từ hơn 6.718 tỷ đồng lên mức hơn 8.566 tỷ đồng bằng hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối và thặng dư vốn.

Cụ thể, Ngân hàng sẽ phát hành thêm gần 185 triệu cổ phiếu,tương đương 28% số cổ phần hiện hữu. Đây là lần thứ 2 trong năm 2018, TPBank được NHNN chấp thuận việc tăng vốn điều lệ. Trước đó, vào tháng 8/2018, NHNN đã có quyết định chấp thuận tăng vốn điều lệ của nhà băng từ 5.842 tỷ đồng lên 6.718 tỷ đồng, tăng thêm 876 tỷ đồng thu được từ việc phát hành riêng lẻ 87,6 triệu cổ phiếu trong tháng 6.

Ngoài ra, NHNN cũng yêu cầu TPBank thực hiện các biện pháp xử lý phù hợp để đảm bảo duy trì tổng mức sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại TPBank trong giới hạn quy định của Chính phủ.

Ánh Phượng

;
Scroll