Công ty con của Tập đoàn HAGL vừa gom xong 37 triệu cổ phiếu HNG

17/05/2019 12:05

Công ty cổ phần Hưng Thắng Lợi Gia Lai do Tập đoàn HAGL - công ty mẹ của HAGL Agrico nắm 98% vốn đã mua xong 37 triệu cổ phiếu HNG nhằm nâng sở hữu lên 9,8%.

Công ty cổ phần Hưng Thắng Lợi Gia Lai vừa công bố thông tin đã hoàn tất mua 37 triệu cổ phiếu HNG của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) vào hai phiên 15 và 16/5.

Trước đó vào ngày 15/5, HNG xuất hiện một giao dịch thỏa thuận gần 19 triệu cổ phiếu tại mức giá 16.300 đồng với tổng giá trị gần 308 tỷ đồng. Tới phiên 16/5, HNG lại xuất hiện thêm giao dịch thỏa thuận hơn 18 triệu cổ phiếu tại mức 16.300 đồng/cp, tương ứng giá trị hơn 295 tỷ đồng. Theo đó, tổng số tiền Hưng Thắng Lợi Gia Lai chi ra là hơn 600 tỷ đồng để mua 37 triệu cổ phiếu HNG.

Hiện Hưng Thắng Lợi Gia Lai đang sở hữu 50 triệu cổ phiếu HNG, tỷ lệ 5,6%. Sau giao dịch, Hưng Thắng Lợi Gia Lai đã nâng sở hữu tại HAGL Agrico lên 9,8%.

Đáng chú ý, Hưng Thắng Lợi Gia Lai là công ty con của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL – Mã: HAG) sở hữu 98% vốn. Công ty này được thành lập vào tháng 10/2016, tại số 15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Theo nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 16/3/2018 đã thông qua việc Tập đoàn HAGL mua 76,93 triệu cổ phiếu của Hưng Thắng Lợi Gia Lai với giá là 32.200 đồng/cp. Theo đó, vào ngày 17/3/2018, Tập đoàn đã tiến hành cấn trừ công nợ với các cá nhân đang sở hữu trong Hưng Thắng Lợi Gia Lai để thanh toán số tiền 2.477 tỷ đồng nhằm mua toàn bộ số cổ phần nêu trên và tỷ lệ sở hữu của HAGL trong Hưng Thắng Lợi Gia Lai là 98%.

Giá trị hợp lý được xác định theo giá trị ghi sổ của tài sản và nợ phải trả có thể xác định được của Hưng Thắng Lợi Gia Lai tại ngày mua được trình bày dưới đây:

Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2018 của HAGL

Có thể nói mối quan hệ giữa Tập đoàn HAGL - HAGL Agrico và Hưng Thắng Lợi Gia Lai rất phức tạp. Trước đó vào năm 2017, HAGL Agrico từng phát hành riêng lẻ 50 triệu cổ phiếu HNG để hoán đổi khoản nợ 500 tỷ đồng với "chủ nợ" Hưng Thắng Lợi Gia Lai.

Mới đây, Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco) đã chi tới 972 tỷ đồng để mua 69,7 triệu cổ phiếu HNG qua giao dịch thỏa thuận phiên 13/5. Sau giao dịch Thaco chính thức trở thành cổ đông lớn nắm 7,86% vốn tại đây.

Hoàng Kiều


;
Scroll