Cotecland chuyển từ lãi thành lỗ 110 tỷ đồng sau kiểm toán

04/09/2019 06:46

Từ lãi hơn 4 tỷ đồng thì sau kiểm toán lợi nhuận sau thuế của Cotecland âm tới 110 tỷ đồng khi chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến.

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC (Cotecland – Mã: CLG) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

So sánh số liệu trước và sau khi kiểm toán (Nguồn: HK tổng hợp)

Sau kiểm toán, nhiều hạng mục trên báo cáo kết quả kinh doanh của Cotecland có sự thay đổi lớn. Doanh thu không đổi nhưng giá vốn hàng bán tăng 7% khiến lợi nhuận gộp giảm còn 18 tỷ đồng.

Chi phí tài chính tăng đột biến gấp hơn 11 lần do phát sinh khoản lỗ thanh lý công ty con, công ty liên kết và đầu tư khác gần 73 tỷ đồng. Bên cạnh đó chi phí quản lý cũng tăng gấp 10 lần sau kiểm toán do xuất hiện khoản chi phí dự phòng phải thu khó đòi gần 48 tỷ đồng.

Các chi phí tăng mạnh khiến lợi nhuận sau thuế của Cotecland âm tới 110 tỷ đồng sau kiểm toán trong khi ở báo cáo tự lập doanh nghiệp vẫn có lãi hơn 4 tỷ đồng. Việc chuyển từ lãi thành lỗ sau kiểm toán khiến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6 âm 103 tỷ đồng trong khi vốn góp của chủ sở hữu là gần 212 tỷ đồng.

Trên báo cáo tài chính kiểm toán, phía Kiểm toán đã đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan đến doanh thu từ việc chuyển nhượng quyền thuê đất tại Khu công nghiệp (KCN) Đồng An cho TCP TM SX Xây dựng Hưng Thịnh hơn 15 tỷ đồng nhưng chưa xác định và không kết chuyển giá vốn tương ứng, dẫn đến lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng lên con số tương ứng.

Phía Cotecland giải trình trên giấy chứng quyền sử dụng đất tại KCN Đồng An thuộc sở hữu của Công ty, do Kiểm toán viên chưa thu thập chứng cứ ghi nhận giá vốn vì các hồ sơ tài liệu liên quan đến tài sản được lưu tại các kho tài liệu ngoại tỉnh nên kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến là chưa chắc chắn và đang rà soát lại hồ sơ.

Cotecland được cổ phần hoá từ các nhà máy, xí nghiệp, trung tâm của Cotecgroup năm 2005 và bắt đầu lên sàn vào tháng 8/2010. Hiện doanh nghiệp có vốn điều lệ gần 212 tỷ đồng với ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng, bất động sản, đầu tư tài chính. Năm 2018 doanh thu của Cotecland chủ yếu đến từ xây dựng và cho thuê văn phòng.

Kết thúc phiên 3/9 cổ phiếu CLG chốt ở 1.990 đồng/cp, thuộc nhóm cổ phiếu “trà đá” trên HOSE.

Diễn biến giá cổ phiếu CLG từ khi lên sàn đến nay (Nguồn: VNDirect)
 

So với mức đỉnh của cổ phiếu vào tháng 9/2010 gần 39.000 đồng/cp, cổ phiếu CLG đã mất tới 95% giá trị cho đến hiện tại. 

 

Hoàng Kiều


;
Scroll