Địa ốc Nam Long báo lãi lớn, "ém" hàng tồn kho và nợ phải trả trên dưới 4 nghìn tỷ

23/01/2018 14:39

Hết quý IV/2017, mặc dù CTCP Đầu tư Nam Long mới chỉ đạt 88,7% kế hoạch doanh thu thuần, tuy nhiên, Công ty địa ốc này đã vượt 15,4% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đặt ra năm 2017.

Địa ốc Nam Long báo lãi lớn, "ém" hàng tồn kho và nợ phải trả trên dưới 4 nghìn tỷ

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2017, CTCP Đầu tư Nam Long đạt doanh thu thuần 1.524 tỷ đồng, tăng 76,8% so với cùng kỳ năm trước.

Phần lớn doanh thu được đóng góp từ bàn giao căn hộ Flora Fuji và Ehome S Phú Hữu với tổng số tiền là 1.094 tỷ đồng. Tuy nhiên giá vốn hàng bán tăng 94% và hoạt động cuối năm khiến lợi nhuận gộp chỉ tăng 52% đạt gần 540 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2017, Nam Long đạt doanh thu thuần 3.161 tỷ đồng, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó doanh thu đến từ bán đất, nhà phố, biệt thự và căn hộ đạt 2.239 tỷ đồng, chiếm hơn 70%. Bên cạnh đó, lợi nhuận trước thuế của Nam Long đạt 950 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 756 tỷ đồng, tăng lần lượt 96,3% và 95,3%.
Doanh thu và lợi nhuận của Địa ốc Nam Long tăng nhanh trong những năm gần đây
Tính đến cuối năm 2017, Địa ốc Nam Long có tổng tài sản là 7.921 tỷ đồng, tăng 27,6% so với đầu năm, trong đó, hàng tồn kho còn 3.884 tỷ đồng, chiếm 49% tổng tài sản.

Theo giải trình báo cáo, Nam Long đang có lượng tồn kho BĐS dở dang hơn 3.873 tỷ đồng, bao gồm 1.480 tỷ đồng tại Dự án Long An, 672 tỷ đồng tại dự án Phú Hữu, 708 tỷ đồng tại dự án Hoàng Nam, 270 tỷ đồng tại dự án Fuji, 185 tỷ đồng tại dư án Nguyên Sơn, 173 tỷ đồng tại dự án Areco…

Ngoài ra, nợ phải trả của Nam Long cũng tăng mạnh hơn 37% lên 4.198 tỷ đồng, bao gồm 3.059 tỷ đồng nợ ngắn hạn và 1.138 tỷ đồng nợ dài hạn.

Được biết, năm 2017, Nam Long đặt mục tiêu doanh thu thuần 3.562 tỷ đồng, tăng 41%; lợi nhuận sau thuế 655 tỷ đồng, tăng 69%, kế hoạch cổ tức 20% trong đó 5% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu.

Với kết quả trên, mặc dù Nam Long mới chỉ đạt 88,7% kế hoạch doanh thu thuần, tuy nhiên, đã vượt 15,4% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đặt ra.

Theo VnFinance/ Thời Đại

;
Scroll