HAGL và HAGL Agrico chi 2.875 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn từ VPBank nhằm cơ cấu nợ

04/07/2019 11:00

HAGL đã chi ra 1.149 tỷ đồng và HAGL Agrico bỏ ra 1.709 tỷ đồng để mua lại trước hạn trái phiếu từ VPBank vào ngày 26/6 vừa qua.

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL – Mã: HAG) vừa công bố thông tin đã hoàn tất mua lại trái phiếu 1.000 tỷ đồng phát hành ngày 28/11/2014 và trái phiếu 194 tỷ đồng phát hành ngày 29/12/2016.

1.000 tỷ đồng trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 28/12/2021 với tổng giá trị đã mua lại trước hạn theo mệnh giá là 991 tỷ đồng. Ngày 26/6 vừa qua HAGL đã chi ra gần 1.009 tỷ đồng là giá mua lại trước hạn để mua lại toàn bộ số trái phiếu này từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Cũng vào ngày 26/6 HAGL đã chi ra hơn 140 tỷ đồng để mua lại 129 trái phiếu với tổng giá trị mua lại trước hạn theo mệnh giá là 129 tỷ đồng từ VPBank. 129 trái phiếu này sẽ được đáo hạn vào ngày 29/12/2020.

Khoản trái phiếu HAGL phát hành cho VPBank nhằm hợp tác kinh doanh thực hiện dự án chăn nuôi bò thịt, bò sữa tại Gia Lai và cơ cấu lại một phần nợ gốc trái phiếu có tổng mệnh giá 2.000 tỷ đồng phát hành vào tháng 12/2012 cũng như bổ sung vốn các dự án trồng và chăm sóc cây cao su, cạo dầu tại Campuchia và Lào. 

Ảnh minh họa
Không chỉ công ty mẹ mà ngày 26/6/2019 Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - Mã: HNG) cũng đã hoàn tất mua lại các trái phiếu trước hạn gồm trái phiếu không chuyển đổi bằng VND có tổng mệnh giá 1.700 tỷ đồng và mệnh giá tối đa 457 tỷ đồng đều không kèm theo chứng quyền, được đảm bảo bằng tài sản và được bảo lãnh thanh toán.

Trái phiếu có tổng mệnh giá 1.700 tỷ đồng sẽ được đáo hạn vào ngày 17/12/2021, tổng giá trị trái phiếu mua lại trước hạn theo mệnh giá là 1.394 tỷ đồng. Phía HAGL Agrico đã chi ra hơn 1.411 tỷ đồng để mua lại trước hạn từ VPBank.

Còn trái phiếu có tổng mệnh giá tối đa 457 tỷ đồng có tổng giá trị mua lại trước hạn theo mệnh giá là 306,5 tỷ đồng. HAGL đã bỏ ra hơn 315 tỷ đồng để mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn từ VPBank.

HAGL Agrico phát hành trái phiếu cho VPBank cũng để cơ cấu lại một phần nợ gốc trái phiếu kèm chứng quyền có tổng mệnh giá 2.000 tỷ đồng được phát hành tháng 12/2012, bổ sung vốn cho các dự án cao su, cọ dầu, mía đường tại Lào và Campuchia.

Toàn bộ trái phiếu của HAGL và HAGL Agrico phát hành ra đều có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Tổng số tiền HAGL và HAGL Agrico đã chi ra để mua lại toàn bộ số trái phiếu trước hạn là 2.875 tỷ đồng nhằm cơ cấu nợ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2019 của HAGL thì tại ngày 31/3 Tập đoàn có tổng cộng 10.971 tỷ đồng vay từ trái phiếu, trái chủ lớn nhất của Tập đoàn là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) với giá trị  5.876 tỷ đồng sẽ đáo hạn vào ngày 30/12/2026.

Về phía HAGL Agrico thì theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2019, tại ngày 31/3 Công ty có khoản vay tổng cộng 4.240 tỷ đồng vay trái phiếu trong đó trái chủ lớn nhất là Thaco với 2.179 tỷ đồng.

 

Hoàng Kiều

;
Scroll