Hoàng Quân mới thực hiện được 14% mục tiêu lợi nhuận sau nửa năm, hơn 740 tỷ tồn kho vẫn còn là một "ẩn số"

26/07/2019 08:14

Hết quý II, hàng tồn kho của Hoàng Quân có giá trị 744 tỷ đồng nhưng không được doanh nghiệp thuyết minh nằm ở những dự án nào. Thậm chí báo cáo tài chính kiểm toán của các năm 2016, 2017, 2018 cũng không hề thuyết minh mục hàng tồn kho.

Công ty cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (Mã: HQC) đã công bố báo cáo tài chính quý II/2019 chưa kiểm toán.

Kết quả kinh doanh quý II của HQC (Nguồn: Báo cáo tài chính quý II)

Quý II, Hoàng Quân đạt 100 tỷ đồng tổng doanh thu, giảm mạnh tới 59% so với cùng kỳ năm 2018 do giảm mạnh doanh thu bán bất động sản.

Đáng chú ý, trong kỳ khoản hàng bán bị trả lại lên tới 22 tỷ đồng nên doanh thu thuần hết quý II chỉ đạt 78 tỷ đồng, giảm 59% so với quý II/2018. Tuy nhiên giá vốn hàng bán lại giảm mạnh tới 93% khiến lợi nhuận gộp của Hoàng Quân tăng 15% lên 68 tỷ đồng dù doanh thu giảm.

Chi phí lãi vay trong kỳ tăng mạnh tới 48% chưa kể khoản lỗ khác không được thuyết minh khiến lợi nhuận sau thuế của Hoàng Quân chỉ tương đương cùng kỳ là 10 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm, Công ty đạt 194 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 10% so với cùng kỳ; lãi sau thuế tương đương năm trước là 21 tỷ đồng.

Năm 2019, Hoàng Quân đặt kế hoạch 1.513 tỷ đồng doanh thu, 145 tỷ đồng lãi sau thuế. Như vậy sau nửa năm Công ty mới chỉ thực hiện được 17% mục tiêu doanh thu và 14% lợi nhuận cả năm.

Năm 2018, Hoàng Quân cũng chỉ hoàn thành được 33% mục tiêu doanh thu và 25% lợi nhuận sau thuế do dòng tiền thu về từ các khách hàng mua nhà ở xã hội tương đối chậm vì nguồn vốn ưu đãi nhà ở xã hội chưa được giải ngân.

Do đó Công ty đã đưa ra định hướng giảm dần tỷ trọng sản phẩm xã hội, tập trung hơn vafp phân khúc bất động sản thương mại bao gồm: bất động sản nghỉ dưỡng, bất động sản khu công nghiệp, shophouse, officetel…

Tại ngày 30/6 tổng tài sản của Hoàng Quân là 6.727 tỷ đồng, trong đó khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn lên tới 5.772 tỷ đồng và chiếm tới 86% tổng tài sản.

Công ty có khoảng 242 tỷ đồng phải thu về cho vay ngắn hạn từ các đơn vị liên quan.  Với 3.720 tỷ đồng phải thu ngắn hạn Hoàng Quân đã trích 67 tỷ đồng dự phòng phải thu khó đòi.

Hết quý II, hàng tồn kho của Hoàng Quân có giá trị 744 tỷ đồng nhưng không được doanh nghiệp thuyết minh. Không chỉ tại báo cáo tài chính quý II/2019 mà ngay cả báo cáo tài chính năm 2016, 2017 và năm 2018 đã kiểm toán của Hoàng Quân cũng không hề có thuyết minh chi tiết khoản mục hàng tồn kho nằm ở những dự án nào.

Nguồn: Báo cáo tài chính quý II

Tổng nợ đi vay ngân hàng và trái phiếu của Công ty tại ngày 30/6 là 355 tỷ đồng. Đáng lưu ý trong 6 tháng đầu năm doanh nghiệp chỉ trả được chưa tới 600 triệu đồng nợ gốc vay trong khi cùng kỳ năm 2018 Công ty trả gần 56 tỷ đồng.

 

Hoàng Kiều

;
Scroll