Lợi nhuận sau thuế của Nhà Thủ Đức "bốc hơi" 12 tỷ đồng sau kiểm toán

02/09/2019 09:41

Sau kiểm toán bán niên 2019, bên cạnh các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả kinh doanh có sự thay đổi thì hạng mục hàng tồn kho của Nhà Thủ Đức cũng tăng thêm 23 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Mã: TDH) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

So sánh giữa số liệu kiểm toán và tự lập (Nguồn: HK tổng hợp)
 

Sau kiểm toán nhiều chỉ tiêu trên bảng kết quả hoạt động kinh doanh của Nhà Thủ Đức có sự thay đổi. Doanh thu thuần chỉ giảm nhẹ 7 tỷ đồng sau soát xét, giá vốn hàng bán giảm 5 tỷ đồng kéo lợi nhuận gộp giảm nhẹ 4% còn 51 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu về doanh thu tài chính, chi phí tài chính, lãi trong công ty liên doanh và liên kết đều giảm sau kiểm toán. Doanh thu tài chính của Nhà Thủ Đức chủ yếu đến từ lãi thanh lý các khoản đầu tư, sau soát xét ghi nhận giảm 7% do giảm khoản cổ tức, lợi nhuận được chia. Ngược lại chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng 10% lên 36 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp cùng các khoản thu tài chính; lãi từ công ty liên doanh, liên kết giảm trong khi chi phí chiếm tỷ lệ lớn là quản lý doanh nghiệp lại tăng khiến lãi sau thuế của Nhà Thủ Đức giảm 12% còn 93 tỷ đồng sau kiểm toán.

So với 6 tháng đầu năm 2018 thì lợi nhuận sau thuế bán niên 2019 đã giảm khoảng 26%. Nhà Thủ Đức lý giải do giảm mạnh mảng kinh doanh bất động sản vì các sản phẩm Công ty đã được tiêu thụ hết trong khi các dự án mới (Citrine Apartment, TDH Riverview…) đang trong giai đoạn bàn giao dự kiến sẽ ghi nhận kết quả kinh doanh từ nay đến cuối năm.

Dù nhận mình là doanh nghiệp bất động sản và nếu nhìn vào con số tăng trưởng doanh thu nhiều năm qua thì nhiều nhà đầu tư sẽ lầm tưởng việc tăng trưởng doanh thu của Nhà Thủ Đức 6 năm qua đến từ mảng bất động sản nhưng theo tổng hợp của người viết về cơ cấu doanh thu qua các năm thì mảng mang lại dòng tiền lớn nhất cho Công ty lại là doanh thu từ xuất khẩu hàng nông sản, linh kiện điện tử.

Cơ cấu doanh thu của TDH qua các năm, đv: tỷ đồng (Nguồn: HK tổng hợp)

Thậm chí trong cả 6 tháng đầu năm, mảng xuất khẩu hàng nông sản, linh kiện điện tử mang tới 2.359 tỷ đồng doanh thu trong tổng 2.447 tỷ doanh thu thuần và gấp gần 2,8 lần so với cùng kỳ 2018. 

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2019
 
6 tháng đầu năm doanh thu từ mảng bất động khoảng 56 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng doanh thu và giảm tới 71% so với cùng kỳ năm 2018. 

Năm 2019, Nhà Thủ Đức lên kế hoạch lợi nhuận 231 tỷ đồng; như vậy sau nửa năm doanh nghiệp mới chỉ thực hiện được 40% mục tiêu lợi nhuận năm.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của Nhà Thủ Đức không có nhiều thay đổi đáng kể. Khoản mục hàng tồn kho tăng 23 tỷ đồng lên 862 tỷ đồng do tăng mạnh chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Trong đó tồn kho dự án TDH Tocontap tăng thêm 13 tỷ đồng, dự án S-Home Bình Chiểu và TDH Riverview quận Thủ Đức tăng 8 tỷ đồng.

Khoản đầu tư tài chính dài hạn, cụ thể là đầu tư vào công ty liên kết cũng ghi nhận tăng 29 tỷ đồng lên 337 tỷ. Sau kiểm toán, tại ngày 30/6 khoản đầu tư vào CTCP Phát triển nhà Daewon – Thủ Đức tăng 15 tỷ lên 165 tỷ đồng, tiền đầu tư vào CTCP Quản lý và Kinh doanh Chợ Nông sản Thủ Đức cũng tăng 9 tỷ lên 36 tỷ đồng.

Dù là một doanh nghiệp bất động sản nhưng Nhà Thủ Đức lại có khoản đầu tư với giá trị gần 55 tỷ đồng vào cổ phiếu niêm yết và chưa niêm yết tại ngày 30/6.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2019
 

Tuy nhiên doanh nghiệp đã phải trích lập tới 33 tỷ đồng đầu tư vào cổ phiếu niêm yết trong tổng giá trị 43 tỷ đầu tư.

Khoản đầu tư vào cổ phiếu niêm yết lớn nhất là CTCP Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương (Mã: PPI) hơn 24 tỷ và doanh nghiệp dự phòng gần như hết cả khoản đầu tư ở đây, CTCP Xây dựng số 5 (Mã: SC5) hơn 10 tỷ, Tổng CTCP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (Mã: PVI) 8,6 tỷ và một phần nhỏ ở cổ phiếu STB của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín.

 

Hoàng Kiều

;
Scroll