Năm 2019 HAGL Agrico dự kiến có lãi 103 tỷ đồng, chuối sẽ đóng góp 73% doanh thu

16/04/2019 16:05

Năm 2019, trong cơ cấu doanh thu của HAGL Agrico không còn xuất hiện trái ớt - từng đóng góp tới 13,5% doanh thu cho năm 2018. Trong khi doanh thu tiêu, bán bò, căn hộ dịch vụ cũng vắng bóng.

Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - Mã: HNG) vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2019 dự kiến họp vào ngày 26/4 tới đây.

Theo tờ trình, năm 2019 HAGL Agrico dự kiến doanh thu thuần 4.775 tỷ đồng; tăng trưởng 29% còn lợi nhuận trước thuế 103 tỷ đồng trong khi năm 2018 lỗ trước thuế gần 626 tỷ đồng. Nguyên nhân lỗ chủ yếu do trong năm Công ty thực hiện đánh giá các tài sản không hiệu quả, điều chỉnh chi phí đầu tư vườn cây cọ dầu vào chi phí chuyển đổi mục đích sang trồng cây ăn trái.

Đáng chú ý, HAGL Agrico sẽ không thực hiện chia cổ tức trong năm 2019.

Công ty cho biết doanh thu năm 2019 chủ yếu từ mảng cây ăn trái và mủ cao su.


Chuối của HAGL Agrico được bán tại siêu thị (Ảnh: HAGL)


Cụ thể, chuối dự kiến sẽ đạt sản lượng 241.528 tấn, mang về 3.501 tỷ đồng doanh thu và đóng góp tới 73% trong cơ cấu doanh thu. Sản lượng thanh long dự kiến năm 2019 là 18.480 tấn, mang lại 575 tỷ đồng doanh thu, chiếm 12% trong cơ cấu doanh thu.

Mít dự kiến sản lượng là 2.539 tấn với 108 tỷ đồng doanh thu, chỉ đóng góp 2,3% doanh thu cho Công ty. Bưởi ước đạt sản lượng 1.561 tấn, doanh thu vẻn vẹn 65 tỷ đồng và sản lượng xoài khoảng 3.135 tấn với 57 tỷ đồng doanh thu. Cả bưởi và xoài chỉ mang lại hơn 1% doanh thu cho cả Công ty.

Về mảng cao su, năm 2019 có thể thu được 15.081 tấn mủ khô, đem lại 469 tỷ đồng doanh thu, chiếm gần 10% trong cơ cấu doanh thu.

Đáng lưu ý, trong cơ cấu doanh thu năm 2019 không thấy doanh nghiệp đề cập tới ớt trong khi đó năm 2018, doanh thu bán ớt là 496 tỷ đồng, đóng góp tới 13,5% vào tổng doanh thu. Bên cạnh đóm doanh thu từ bán bò, tiêu và căn hộ dịch vụ cũng không còn xuất hiện.

Năm 2019, Công ty sẽ rà soát các mảng hoạt động kinh doanh, đánh giá lại các tài sản kém hiệu quả đồng thời tập trung vào phát triển mảng cây ăn trái thông qua việc tăng diện tích trồng, mở rộng thị trường xuất khẩu, đầu tư công nghệ chế biến sau thu hoạch để tăng giá trị và đa dạng hóa sản phẩm và sẽ tuy trì chăm sóc vườn cây cao su.

Hoàng Kiều

;
Scroll