Nhựa Bình Minh dè dặt kế hoạch lợi nhuận năm 2019, vẫn quyết chia cổ tức tối thiểu 20% bằng tiền

10/04/2019 11:28

Lợi nhuận và doanh thu năm 2018 giảm mạnh so với kế hoạch, Nhựa Bình Minh đã phải dè dặt đưa ra các chỉ tiêu lợi nhuận năm 2019. Tuy nhiên, doanh nghiệp này vẫn đề xuất chia cổ tức tối thiểu 20% bằng tiền.

Năm 2018, Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (HoSE: BMP) ghi nhận doanh thu 4.130 tỷ đồng (tăng 1,8% so với năm 2017). Tuy nhiên giá vốn hàng bán lại tăng nhẹ lên 3.074 tỷ đồng (tăng 5,9% so với cùng kì) khiến cho lợi nhuận trước thuế giảm 9,1% chỉ còn 529,9 tỷ đồng.

Như vậy với kết quả đạt được, Nhựa Bình Minh mới chỉ thực hiện được 91% kế hoạch doanh thu và 88% mục tiêu lợi nhuận so với kế hoạch kinh doanh năm 2018 là 4.300 tỷ đồng doanh thu và 600 tỷ đồng lãi trước thuế.

Sang năm 2019 được dự báo sẽ tiếp tục là một năm tăng trưởng đối với ngành nhựa Việt Nam, đồng thời giá nguyên liệu nhựa trung bình cũng được kỳ vọng ổn định hơn. Tuy nhiên mới đây, Nhựa Bình Minh vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với những con số khá khiêm tốn.

Theo đó, công ty tiếp tục đặt mục tiêu doanh thu 4.300 tỷ đồng, tăng 4,1% so với thực hiện năm 2018; lợi nhuận trước thuế là 540 tỷ đồng, tăng 2,1%.


Theo tài liệu ĐHCĐ 2019Về cổ tức, Nhựa Bình Minh trình cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 40% cho năm 2018, trong đó 15% đã tạm ứng đợt 1, đợt 2 dự kiến chi trả 25%. Sang năm 2019, HĐQT đề xuất mức cổ tức tối thiểu là 20%.

Cũng tại đại hội sắp tới, Nhựa Bình Minh sẽ trình thông qua việc từ nhiệm của 1 Thành viên HĐQT là ông Sumphan Luveeraphan.

Ông Sumphan Luveeraphan đã có thư từ nhiệm gửi ngày 1/4/2019 và có hiệu lực từ ngày 19/4/2019. Cùng với đó, công ty sẽ bầu bổ sung 1 Thành viên HĐQT.

Danh sách nhân sự được đề cử/ứng cử sẽ được đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Lê Na

;
Scroll