Quý II Xây dựng Hòa Bình báo lãi thấp nhất kể từ năm 2016, hơn 4.700 tỷ đồng phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

31/07/2019 14:39

Tại ngày 30/6, tổng nợ đi vay ngân hàng của Hòa Bình là hơn 4.770 tỷ đồng, gấp 1,33 lần vốn chủ sở hữu.

Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (Mã: HBC) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2019 chưa kiểm toán với một kết quả kinh doanh kém khởi sắc.

Kết quả kinh doanh của HBC quý II/2019 (Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý II)

Quý II, Hòa Bình đạt 5.324 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 12%  so với cùng kỳ năm 2018. Tuy nhiên giá vốn tăng khiến biên lợi nhuận gộp đã mức thấp của Tập đoàn giảm chỉ còn 6%.

Dù các chi phí giảm hơn so với quý II/2018 song lợi nhuận gộp giảm tới 25% khiến hết quý II Tập đoàn báo lãi giảm tới 68% còn 51 tỷ đồng và là mức lợi nhuận quý thấp nhất kể từ năm 2016 đến nay.

Nguồn: HK tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất

Nhìn vào biểu đồ tổng hợp của người viết có thể thấy 4 quý gần đây lợi nhuận của Hòa Bình liên tục lao dốc, thậm chí dù quý IV hàng năm là điểm rơi lợi nhuận của Tập đoàn nhưng quý IV/2018 vừa qua lợi nhuận lại thấp nhất kể từ quý III/2016.

6 tháng đầu năm, Hòa Bình đạt 9.032 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 12% nhưng lãi sau thuế lại giảm tới 42% còn 172 tỷ đồng.

Năm 2019, Hòa Bình lên kế hoạch doanh thu ước đạt 18.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 720 tỷ đồng. Như vậy sau nửa năm, Tập đoàn đã thực hiện được 49% mục tiêu doanh thu và chỉ 24% lợi nhuận năm.

Tại ngày 30/6 tổng tài sản của Hòa Bình là 15.919 tỷ đồng. Trong đó khoản phải thu ngắn hạn lên tới 11.247 tỷ đồng với 4.743 tỷ đồng phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng.

Đáng lưu ý, phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng dùng để phản ánh số tiền khách hàng phải trả theo tiến độ kế hoạch và số tiền phải thu theo doanh thu tương ứng với phần công việc đã hoàn thành do nhà thầu tự xác định.

Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng chỉ áp dụng đối với trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch.

Để ghi nhận doanh thu chỉ cần chứng từ xác định doanh thu tương ứng với phần công việc đã hoàn thành trong kỳ (không phải hoá đơn) do nhà thầu tự lập, không phải chờ khách hàng xác nhận.

Hoá đơn được lập trên cơ sở tiến độ thanh toán theo kế hoạch đã được quy định trong hợp đồng. Số tiền ghi trên hoá đơn là căn cứ để ghi nhận số tiền nhà thầu phải thu của khách hàng, không là căn cứ để ghi nhận doanh thu trong kỳ kế toán.

Theo đó khoản phải thu 4.743 tỷ đồng theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng là một khoản không chắc chắn, không là căn cứ để ghi nhận doanh thu trong kỳ kế toán và đã từng là vấn đề khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại về phương pháp ghi nhận này. Tập đoàn đã phải trích lập gần 389 tỷ đồng tỷ đồng dự phòng phải thu khó đòi.

Tại ngày 30/6, tổng nợ đi vay ngân hàng của Hòa Bình là hơn 4.770 tỷ đồng,  gấp 1,33 lần vốn chủ sở hữu. Hết quý II, tiền và tương đương tiền cùng tiền gửi có kỳ hạn của Tập đoàn gần 435 tỷ đồng.

 

Hoàng Kiều

;
Scroll