Sau kiểm toán TCT Khoáng sản Việt Nam chuyển từ lỗ 11 tỷ sang lãi gần 11 tỷ đồng

23/08/2019 09:00

Một doanh nghiệp nhà nước vừa bất ngờ chuyển từ lỗ thành lãi tới gần 11 tỷ đồng sau kiểm toán do điều chỉnh giảm hạch toán cổ tức cho công ty con.

Tổng Công ty Khoáng sản TKV – CTCP (Mã: KSV) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất bán niên được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

So sánh số liệu trước và sau khi kiểm toán (Nguồn: HK tổng hợp)

Sau kiểm toán, doanh thu thuần của KSV giảm 19% còn 2.598 tỷ đồng, giá vốn hàng bán giảm tới 21% khiến lợi nhuận gộp tăng 4% lên 265 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp tăng trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp lại giảm 9% khiến lợi nhuận sau thuế của Tổng Công ty biến từ âm 10,8 tỷ đồng sang dương 10,5 tỷ đồng. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ lại không có sự chênh lệch nhiều trước và sau kiểm toán.

Theo giải trình của KSV, sau kiểm toán Công ty mẹ điều chỉnh giảm khoản tạm hạch toán cổ tức năm 2018 thu được từ CTCP Kim loại màu Thái Nguyên hơn 32 tỷ đồng do chưa có đủ cơ sở ghi nhận đồng thời điều chỉnh giảm giá thành tương ứng, trích lập bổ sung dự phòng đầu tư tài chính tại CTCP Gang Thép Cao Bằng do Công ty này lỗ thêm sau kiểm toán nên lợi nhuận của Công ty mẹ giảm 244 triệu đồng.

Khoản cổ tức nhận được từ CTCP Kim loại màu Thái Nguyên theo số liệu trước kiểm toán sẽ được điều chỉnh giảm vào kết quả kinh doanh khi hợp nhất báo cáo tài chính. Sau kiểm toán không phát sinh khoản điều chỉnh giảm này nên lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng lên hơn 32 tỷ đồng.

Mặt khác, sau kiểm toán, Công ty Gang Thép Cao Bằng phát sinh khoản trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, làm giảm lợi nhuận sau thuế hợp nhất hơn 1,2 tỷ đồng; các bút toán điều chỉnh trên báo cáo hợp nhất làm giảm lợi nhuận sau thuế hợp nhất gần 9,6 tỷ đồng.

Vì vậy, sau kiểm toán lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Tổng Công ty đã chuyển từ lỗ 11 tỷ sang lãi 10,5 tỷ đồng. 

Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP tiền thân là Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam, là Tổng Công ty Nhà nước thuộc Bộ Công thương. Tính tới hiện tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đang nắm 98% vốn tại đây. 

Năm 2015, Tổng Công ty Khoáng sản chính thức cổ phần hoá với vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng và tới ngày 28/7/2016 cổ phiếu của Tổng Công ty đã chính thức niêm yết trên sàn UPCoM.

Tại ngày 30/6 tổng tài sản của KSV đạt 8.205 tỷ đồng, trong đó tổng nợ đi vay lên tới 3.795 tỷ đồng gấp 1,5 lần vốn chủ sở hữu. 

 

Hoàng Kiều

;
Scroll