Thanh khoản thị trường lao dốc, HOSE báo lợi nhuận 6 tháng bằng một nửa năm trước

21/08/2019 13:10

Sau nửa năm, HOSE mới thực hiện được 32% mục tiêu doanh thu và 31% lợi nhuận cả năm.

Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) đã công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019.

Kết quả kinh doanh của HOSE (Nguồn: HK tổng hợp)

6 tháng đầu năm, HOSE đạt 326 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm tới 41% so với cùng kỳ năm 2018 do giảm mạnh doanh thu dịch vụ chứng khoán từ 486 tỷ đồng cùng kỳ xuống còn 273 tỷ trong 6 tháng năm 2019.

Nguồn: Báo cáo tài chính bán niên 2019

Tính đến ngày 30/6/2019 chỉ số VN Index đạt 949,94 điểm, có sự phục hồi tăng 6,4% so với cuối năm 2018. Tuy nhiên thanh khoản thị trường trong 6 tháng đầu năm ghi nhận sự sụt giảm, giá trị bình quân đạt 3.930 tỷ/ngày, giảm khoảng 15% về khối lượng và 29,5% về giá trị so với năm 2018.

Việc thanh khoản giảm mạnh góp phần khiến doanh thu bán niên của HOSE lao dốc. Doanh thu giảm mạnh trong khi chi phí giảm không đáng kể nên lợi nhuận sau thuế của HOSE giảm tới 48% còn 160 tỷ đồng.

Năm 2019, HOSE lên kế hoạch 1.016 tỷ đồng doanh thu và 650 tỷ đồng lãi trước thuế. Như vậy sau nửa năm, HOSE mới thực hiện được 32% mục tiêu doanh thu và 31% lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/6 tổng tài sản của HOSE đạt 1.849 tỷ đồng với hơn nửa tài sản nằm ở khoản tiền, tương đương tiền cùng tiền gửi có kỳ hạn (974 tỷ đồng).

HOSE có 216 tỷ đồng chi phí xây dựng dở dang tại ngày 30/6 nằm ở thiết bị tin học cho dự án Xây dựng Sở giao dịch cùng 19 tỷ đồng ở dự án xây dựng hệ thống quản lý thông tin doanh nghiệp – ECM.

Hết quý II, HOSE vẫn thuộc 100% sở hữu của Nhà nước với vốn góp là 1.236 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6, HOSE có 445 mã chứng khoán, trong đó có 377 cổ phiếu, 53 trái phiếu công ty và chính quyền địa phương, 2 chứng chỉ quỹ đóng, 1 chứng chỉ quỹ đầu tư bất động sản (REIT), 2 chứng chỉ quỹ ETF và 10 mã Chứng quyền có bảo đảm. Tổng giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 3,2 triệu tỷ đồng, tăng 11 % so với cuối năm 2018, tương ứng 57% GDP năm 2018.

6 tháng đầu năm, HOSE đã cấp quyết định niêm yết mới cho 5 doanh nghiệp với tổng khối lượng niêm yết mới đạt 1.916 triệu cổ phiếu tương ứng giá trị là 19,167 nghìn tỷ đồng. Trong đó có những doanh nghiệp lớn như Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP, Công ty cổ phần Viglacera.

Về hoạt động đấu giá, trong 6 tháng đầu năm HOSE đã tổ chức thành công 13 phiên đấu giá với tổng số cổ phần bán được đạt 67,8 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 1.500 tỷ đồng. Trong đó, có 7 phiên đấu giá thoái vốn nhà với giá trị cổ phần bán được gần 741 tỷ đồng và 4 phiên đấu giá cổ phần hóa doanh nghiệp với giá trị cổ phần bán được tương đương với 488 tỉ đồng.

 

Hoàng Kiều

;
Scroll