Vinamilk mạnh tay chi tới 4,9 tỷ/ngày cho quảng cáo, đã chuyển nhượng 442 tỷ đầu tư vào Ngân hàng Bảo Việt

30/07/2019 14:36

6 tháng đầu năm lợi nhuận Vinamilk tiếp tục tăng trưởng 6% và thực hiện được khoảng 54% mục tiêu cả năm.

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk – Mã: VNM) đã công bố báo cáo tài chính bán niên 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Kết quả kinh doanh của Vinamilk (Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên)

Quý II, Vinamilk báo lãi 14.599 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2018. Doanh thu tăng mạnh hơn giá vốn nên doanh nghiệp vẫn duy trì được mức biên lợi nhuận gộp 48%.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm 7% chủ yếu là khoản lãi tiền gửi. Chi phí bán bàng lên tới 3.330 tỷ đồng, trong đó chiếm nhiều nhất vẫn là chi phí quảng cáo, nghiên cứu thị trường.

Trong 6 tháng đầu năm Vinamilk đã mạnh tay chi tới 901 tỷ đồng tiền cho quảng cáo, nghiên cứu thị trường; tăng 11% so với cùng kỳ năm 2018.

Kết thúc quý II, Vinamilk vẫn báo lợi nhuận tăng trưởng 8% lên 2.904 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm, Công ty đạt 27.788 tỷ đồng doanh thu thuần, 5.701 tỷ đồng lãi sau thuế; tăng lần lượt 8% và 6% so với cùng kỳ năm 2018.

Năm 2019, Vinamilk lên kế hoạch doanh thu 56.300 tỷ đồng, lãi sau thuế Công ty mẹ 10.480 tỷ đồng. Sau nửa năm, Công ty đã thực hiện được 49% mục tiêu doanh thu và 54% lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của Vinamilk đạt 40.186 tỷ đồng. Khoản tiền, tương đương tiền cùng tiền gửi có kỳ hạn của Công ty hết quý II là 10.540 tỷ đồng, chiếm ¼ tổng tài sản.

Đáng chú ý, tại ngày 30/6 Vinamilk có 442 tỷ đồng đầu tư ngắn hạn vào cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Bảo Việt. Vào ngày 30/6 Vinamilk đã ký một thỏa thuận mua, bán cổ phiếu để chuyển nhượng chứng khoán. Tuy nhiên giao dịch này vẫn chưa hoàn tất và được phản ánh vào khoản phải trả ngắn hạn liên quan đến khoản đầu tư vào Ngân hàng Bảo Việt.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên
 

Vinamilk có hơn 327 tỷ đồng xây dựng cơ bản dở dang ở dự án trang trại bò sữa Thống Nhất Thanh Hóa cùng 235 tỷ đồng ở nhà máy sữa Tiên Sơn tại ngày 30/6. Nhà máy sữa Tiên Sơn thành lập năm 2008 tại Bắc Ninh, Vinamilk đang nâng cấp nhà máy để phục vụ chương trình sữa học đường tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. 

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên

Vinamilk đang điều hành, quản lý 2 công ty con do Vinamilk sở hữu 100% vốn là Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam và Công ty TNHH MTV Bò sữa Thống Nhất Thanh Hóa và 1 công ty con tại Lào do Vinamilk sở hữu 51% vốn là Lao-Jagro Development XiengKhouang Co., Ltd.

Trong đó Công ty Bò sữa Thống Nhất Thanh Hóa sở hữu 2 trang trại bò sữa với tổng 3.500 con tính tới hết năm 2018 với một trang trại vừa hoàn thành xây dựng và dự kiến nhập bò ngay trong đầu năm 2019. 

Hết quý II, hàng tồn kho của Vinamilk gần 5.541 tỷ đồng chủ yếu là nguyên vật liệu và thành phẩm. Công ty đã trích lập hơn 17 tỷ đồng dự phòng giảm giá hàng tồn.

Kết thúc ngày 30/6 Vinamilk có 1.954 tỷ đồng đầu tư tài chính dài hạn, chủ yếu là đầu tư vào công ty liên kết. Trong đó khoản đầu tư vào Công ty cổ phần GTNFoods chiếm hơn 1.395 tỷ đồng. Vào tháng 6, Vinamilk đã hoàn tất giao dịch mua 40,53% cổ phần tại GTNFoods.

Tính đến ngày 30/6, tổng nợ đi vay ngân hàng của Vinamilk đạt 3.462 tỷ đồng.


Hoàng Kiều

;
Scroll