BGM dùng Nature Việt để kiểm soát gián tiếp một công ty

09/03/2016 08:32

(Kinhdoanhnet) – Sau khi tiến hành hợp nhất với tỷ lệ 1:1 để biến Nature Việt thành công ty con, BGM tiếp tục có một hành động khá “kỳ lạ” nữa là sử dụng Nature Việt để đầu tư thêm 180 tỷ đồng vào một công ty liên kết của BGM, qua đó, BGM kiểm soát gián tiếp công ty này mà không cần biến công ty này thành công ty con.

Ở bài trước, Báo Kinh doanh và Pháp luật đã hé lộ mối quan hệ giữa CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang (BGM) và CTCP Nature Việt (Nature Việt). Tại thời điểm trước khi tiến hành hợp nhất, BGM và Nature Việt đã có mối quan hệ mật thiết với nhau khi 78,74% doanh thu của BGM đến từ giao dịch mua bán với Nature Việt. Tuy nhiên, mối quan hệ này không được lãnh đạo CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang công bố với nhà đầu tư.  

Sau khi biến Nature Việt trở thành công ty con, BGM lại tiếp tục có một động thái “khó hiểu” nữa, đó là sử dụng Nature Việt để đầu tư vào một công ty liên kết của Công ty mẹ BGM. Công ty đó có tên: Công ty Cổ phần Chế biến, Tẩy luyện Khoáng sản Tân Đại Lợi.

Theo Báo cáo tài chính kiểm toán 2014 của CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang, công ty này đã đầu tư 40 tỷ đồng vào CTCP Chế biến, Tẩy luyện Khoáng sản Tân Đại Lợi (sau đây gọi tắt là “Tân Đại Lợi”).

Tân Đại Lợi là công ty liên kết của BGM trước khi BGM tiến hành hợp nhất với Nature Việt. Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2014 của BGM.

Đến năm 2015, theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2015 của BGM, công ty này đã tiếp tục đầu tư tới 180 tỷ đồng vào Tân Đại Lợi.

BGM đầu tư thêm 180 tỷ vào Tân Đại Lợi trong năm 2015. Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2015 của BGM

Tuy nhiên, Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý IV năm 2015 của BGM không ghi nhận khoản đầu tư 220 tỷ đồng này mà vẫn giữ nguyên mức đầu tư 40 tỷ đồng giống như năm 2014.

Công ty mẹ BGM không đầu tư thêm vào Tân Đại Lợi trong năm 2015. Nguồn: BCTC Công ty mẹ BGM năm 2015

Trong khi đó, BGM chỉ có 1 công ty con là Nature Việt. Như vậy, chính Nature Việt đã đầu từ 180 tỷ đồng vào Tân Đại Lợi. Đó là lý do vì sao báo cáo hợp nhất lại ghi nhận khoản đầu tư 220 tỷ đồng vào Tân Đại Lợi trong khi Công ty mẹ của BGM chỉ ghi nhận mức đầu tư 40 tỷ đồng trong năm 2015, giữ nguyên so với một năm trước đó.

Như vậy, BGM đã kiểm soát gián tiếp Tân Đại Lợi thông qua số cổ phần của công ty mẹ BGM tại Tân Đại Lợi (trị giá 40 tỷ đồng) và số cổ phần của công ty con Nature Việt tại Tân Đại Lợi (trị giá 180 tỷ đồng), nhưng không biến Tân Đại Lợi thành công ty con của mình.

Câu hỏi đặt ra là, tại sao Công ty mẹ BGM lại không trực tiếp mua Tân Đại Lợi mà lại phải thông qua Công ty con là Nature Việt để mua Tân Đại Lợi? Liệu hành động hợp nhất giữa BGM và Nature Việt trước đó có liên quan gì đến quyết định mua Tân Đại Lợi hay không?

(Còn tiếp)

PV

;
Scroll