CJC công bố các khoản vay khiến tổng nợ vượt 30% vốn chủ sở hữu

18/06/2016 11:48

(Kinhdoanhnet) - Công ty CP Cơ Điện Miền Trung (mã chứng khoán CJC) vừa công bố Nghị quyết của Hội Đồng quản trị về việc vay vốn Ngân hàng có giá trị trên 30% vốn chủ sở hữu.

Mới đây, Công ty CP Cơ Điện Miền Trung (mã chứng khoán CJC) vừa công bố thông tin bất thường với nội dung công bố thông tin Nghị quyết của Hội Đồng quản trị về việc vay vốn Ngân hàng có giá trị trên 30% vốn chủ sở hữu.

Theo Nghị quyết 556/NQ-HĐQT ngày 17/06/2016 về việc vay vốn thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng HĐQT ủy quyền cho ông Hoàng Minh Châu - Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Cơ điện miền Trung thời gian ủy quyền từ ngày ký Nghị quyết đển ngày 15/04/2021.

Theo đó, Ông Hoàng Minh Châu được quyền ký hợp đồng hạn mức tín dụng và hạn mức bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- chi nhánh Đà Nẵng với tổng giá trị hạn mức là 230 tỷ đồng. Trong đó giá trị hạn mức vay vốn lưu động (bao gồm bảo lãnh thanh toán, L/C) là 170 tỷ đồng.

Được biết mục đích vay vốn để bổ sung vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ). Được quyền sử dụng tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp và giá trị sản lượng thi công của Công ty và tài sản của bên thứ ba (nếu có) để thế chấp, cầm cố cho Ngân hàng làm cơ sở bảo đảm cho quan hệ tín dụng, bảo lãnh, L/C thanh toán bằng VND và ngoại tệ (nếu có) giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng. Người đại diện được quyền ký các hợp đồng vay vốn, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng thế chấp, cầm cố, bảo lãnh tại Ngân hàng.

Dương Sao

;
Scroll