Doanh nghiệp trước nguy cơ hủy niêm yết: Khó tìm "cửa ra"!

15/05/2019 17:20

Mới hết quý I/2019 đã có rất nhiều cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo, kiểm soát và nguy cơ hủy niêm yết. Đặc biệt, một khi cổ phiếu đã vào diện kiểm soát rất khó tìm cửa ra.

Hàng loạt cổ phiếu vào diện cảnh báo

Vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM đã quyết định đưa cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Long (Mã: HLG) vào diện cảnh báo từ ngày 7/5/2019. Nguyên nhân do Công ty này chậm nộp báo cáo tài chính năm được kiểm toán quá 15 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin theo quy định hiện hành.

Cổ phiếu HAI của Công ty Cổ phần Nông dược HAI cũng bị HOSE đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 2/5/2019. Nguyên nhân được đưa ra bởi lỗ sau thuế công ty mẹ trên báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2018 lên tới hơn 71 tỉ đồng, trong khi năm 2017 lãi hơn 13,2 tỉ đồng. Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM cho biết, trường hợp này chứng khoán sẽ bị đưa vào diện cảnh báo theo quy định tại Điểm b, Khoản 1.1, Điều 22 Quy chế niêm yết chứng khoán tại sàn HOSE.

Tiếp theo là cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bamboo Capital (HoSE – Mã chứng khoán: BCG) cũng bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 22/4 do ghi nhận lỗ sau thuế của cổ đông công ty mẹ và lỗ sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018.

Cụ thể, báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018 ghi nhận lỗ sau thuế của cổ đông công ty mẹ hơn 15,8 tỉ đồng và lỗ sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2018 khoảng 10,5 tỉ đồng.

Cổ phiếu của CTCP TIE vào diện kiểm soát kể từ ngày 15/5/2019.


Mới đây, HOSE cũng ra quyết định đưa cổ phiếu TIE của CTCP TIE vào diện kiểm soát kể từ ngày 15/5/2019. Nguyên nhân do công ty mẹ ghi nhận lỗ ròng 2 năm liên tiếp (năm 2017 lỗ 19,5 tỷ đồng và năm 2018 lỗ 24,1 tỷ đồng căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 và 2018 được kiểm toán, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định).

Khó có cửa ra

Có 1 điểm chung khiến các cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch chủ yếu là doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin, kinh doanh thua lỗ.

Đa số cổ phiếu các doanh nghiệp nằm trong diện cảnh báo, kiểm soát, kiểm soát đặc biệt có giá rất thấp. Việc tham gia đầu tư, nắm giữ nhóm cổ phiếu này tiềm ẩn nhiều rủi ro khi hoạt động của doanh nghiệp bị xấu đi khiến cổ phiếu từ dạng cảnh báo sang kiểm soát, kiểm soát sang hủy niêm yết.

Thực tế, các cổ phiếu bị rơi vào diện cảnh báo chuyển sang bị kiểm soát, kiểm soát đặc biệt thường có diễn biến “rất bi đát”, nhất là những cổ phiếu bị hạn chế giao dịch chỉ trong phiên chiều, bởi giá ở mức lẹt đẹt, thanh khoản kém. Tình hình chỉ trở nên tốt hơn khi hoạt động kinh doanh của công ty có khởi sắc, giúp cổ phiếu được “nâng bậc”.

Hà Phương (t/h)


;
Scroll