Hết quý I Apax Holdings mới chỉ thực hiện được 5% mục tiêu lợi nhuận cả năm

16/05/2019 11:20

Sau năm 2018 doanh thu của Apax Holdings vượt 1.000 tỷ đồng thì sang năm 2019 Công ty định hướng mở rộng chuỗi trung tâm, trường học các công ty con nằm nâng doanh thu vượt 1.500 tỷ đồng. Tuy nhiên hết quý I Apax Holdings chỉ thực hiện được gần 19% mục tiêu doanh thu và hơn 5% lợi nhuận cả năm.

Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings (Mã: IBC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2019.

Số liệu kinh doanh của Apax Holdings quý I (Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý I, HK tổng hợp)


Quý I, Apax Holdings đạt 286 tỷ đồng doanh thu thuần, 5,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; tăng lần lượt 38% và 30% so với cùng kỳ năm 2018. Biên lợi nhuận gộp của Công ty giảm nhẹ hơn so với cùng kỳ còn 40,2%.

Chi phí lớn nhất của Apax Holdings là chi phí nhân viên lên tới hơn 64 tỷ đồng, tăng gần 38% so với quý I/2018 và “ăn mòn” hơn một nửa lợi nhuận gộp của Công ty.

Năm 2019, Apax Holdings lên kế hoạch doanh thu hợp nhất 1.543 tỷ đồng, lãi sau thuế 103 tỷ đồng. Hết quý I, Công ty mới chỉ thực hiện được gần 19% mục tiêu doanh thu và hơn 5% lợi nhuận cả năm.

Trong năm nay, Công ty cổ phần Anh ngữ Apax - công ty con của Apax Holdings dự kiến sẽ tăng số lượng trung tâm Apax English từ 63 hết năm 2018 lên 120 trung tâm vào cuối năm 2019.

Trung tâm tiếng Anh Apax English (Ảnh: Apax English)

Công ty cổ phần Phát triển Giáo dục Igarten sẽ tăng số lượng trường Steame Garten từ 7 hết năm 2018 lên 13 trường cuối năm 2018. Hiện Igarten đã tìm kiếm được các điểm trường và đã thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản 4 điểm.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Apax Franklin Academy lên kế hoạch mở 2 trung tâm vệ tinh bên cạnh 2 trung tâm chính tại Hà Nội và Sài Gòn để đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ học song bằng và học online với bằng cấp Mỹ và Canada.

Tại ngày 31/3/2019, tổng tài sản của Apax Holdings là 2.464 tỷ đồng. Khoản tiền và tương đương tiền của Apax Holdings hết quý I của Công ty lên tới 369 tỷ đồng, chiếm 15% tổng tài sản.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý I

Hết quý, Công ty đang có gần 295 tỷ đồng đầu tư tài chính dài hạn, chủ yếu là đầu tư vào công ty liên kết với gần 279 tỷ đồng. Đáng chú ý, Apax Holdings có khoản đầu tư trái phiếu của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) hơn 15 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty cũng có khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang gần 215 tỷ đồng tại ngày 31/3 nhưng không được thuyết minh chi tiết. Theo báo cáo tài chính hợp nhất hết năm 2018 thì chi phí dở dang này chủ yếu nằm ở xây dựng các trung tâm đào tạo thuộc dự án Apax Leader và chi phí thực hiện chương trình đạo tạo mới của dự án Leader in me được thành lập theo quyết định của Hội đồng quản trị tại Anh ngữ Apax ngày 15/6/2018.

Tại ngày 31/3, tổng nợ đi vay ngắn hạn và dài hạn của Apax Holdings (gồm ngân hàng, trái phiếu, tổ chức khác) là 503 tỷ đồng.

Hoàng Kiều

;
Scroll