Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội đăng ký bán 4,8 triệu cổ phiếu SHS

22/07/2016 07:44

(Kinhdoanhnet) - Dự kiến từ ngày 25/07/2016 đến ngày 23/08/2016 Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (mã chứng khoán SHB) sẽ bán hết 4.800.000 cổ phiếu SHS của CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội, tương đương với tỷ lệ 4,8% vốn điều lệ.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (mã chứng khoán SHB) vừa đăng ký bán hết 4.800.000 cổ phiếu SHS của CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội, tương đương với tỷ lệ 4,8% vốn điều lệ.

Dự kiến bắt đầu giao dịch từ ngày 25/07/2016 đến ngày 23/08/2016. Phương thức thực hiện giao dịch là phương thức thỏa thuận, với mục đích thoái vốn. Được biết trước đó, SHB cũng đã từng đăng ký bán toàn bộ 4,8 triệu cổ phiếu SHS, thoái vốn theo phương thức thỏa thuận. Tuy nhiên, hết thời gian đăng ký vẫn chưa thực hiện được do điều kiện thị trường không phù hợp.

Theo báo cáo tài chính quý 2/2016 vừa được công bố, doanh thu hoạt động của SHS đạt 122,38 tỷ đồng. Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính FVTPL đạt 48,44 tỷ đồng, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 36,83 tỷ đồng.

Doanh thu môi giới chứng khoán trong kỳ đạt 24,49 tỷ đồng, giảm 19%. Doanh thu tư vấn chứng khoán đạt 9,93 tỷ đồng, tăng 39%. Các mảng nghiệp vụ khác như lưu ký, tư vấn tài chính…thay đổi không đáng kể so với quý 2/2015.

Dương Sao

;
Scroll