Nhà Khang Điền sắp phát hành thêm hơn 130 triệu cổ phiếu

17/05/2019 16:30

Trong số hơn 130 triệu cổ phiếu gồm có Nhà Khang Điền gồm có 20,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, 103,5 triệu cổ phiếu để tăng vốn và 6,2 triệu cổ phiếu ESOP.

Nhà Khang Điền sắp phát hành thêm hơn 130 triệu cổ phiếu
Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền (Mã: KDH) vừa công bố nghị quyết thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành 20,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tương ứng tỷ lệ 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Thời gian thực hiện dự kiến quý III/2019, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2018 (gần 907 tỷ đồng).

HĐQT Nhà Khang Điền cũng thông qua triển khai phát hành 103,5 triệu cổ phiếu để tăng vốn thêm 1.035 tỷ đồng. Thời gian thực hiện cũng trong quý III/2019, nguồn vốn phát hành từ thặng dư vốn cổ phần tại ngày 31/12/2018 (1.724 tỷ đồng).

Ngoài ra, trong quý III tới Nhà Khang Điền cũng đồng thời phát hành thêm 6,2 triệu cổ phiếu ESOP với giá chào bán là 15.000 đồng/cp cho thành viên HĐQT và người lao động của Nhà Khang Điền và công ty con. Mức giá phát hành này bằng ½ thị giá cổ phiếu KDH ngày 17/5 (30.400 đồng/cp).

Theo đó, tổng khối lượng cổ phiếu Nhà Khang Điền dự định phát hành thêm là hơn 130 triệu cổ phiếu. Hiện Công ty đang có 414 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tương ứng vốn điều lệ 4.140 tỷ đồng. Sau 3 lần phát hành, dự kiến vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng lên khoảng 5.444 tỷ đồng.

Quá trình tăng vốn của KDH (Nguồn: HK tổng hợp)Từ khi thành lập đến nay, vốn điều lệ của Nhà Khang Điền đã tăng gấp 414 lần từ mức 10 tỷ đồng lên 4.140 tỷ đồng vào năm 2018.

Quý I, Nhà Khang Điền đạt 841 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2018, chủ yếu là doanh thu chuyển nhượng bất động sản. Dù lợi nhuận gộp tăng tới 44% song các chi phí gia tăng trong khi doanh thu tài chính giảm, doanh nghiệp lại ghi nhận khoản lỗ khác 13,5 tỷ đồng khiến lãi sau thuế của Nhà Khang Điền giảm 4% còn 102 tỷ đồng.

Năm 2019, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 3.000 tỷ đồng, lãi sau thuế 900 tỷ đồng. Với kết quả quý I, Nhà Khang Điền đã thực hiện được 28% mục tiêu doanh thu, nhưng chỉ được 11% lợi nhuận năm.


Hoàng Kiều

;
Scroll