Sở GDCK Hà Nội tạm dừng IPO Công ty mẹ - Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp theo đề nghị của cơ quan chức năng

18/07/2016 18:42

(Kinhdoanhnet) – Căn cứ vào đề nghị của cơ quan chức năng, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo tạm dừng tổ chức cuộc đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty mẹ - Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp.

Sáng ngày 18/07/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã phát đi thông báo dừng tổ chức chức cuộc đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty mẹ - Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp.

Trước đó, vào ngày 20/06/2016, Sở GDCK Hà Nội đã công bố Quy chế và các thông tin liên quan đến cuộc bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty mẹ - Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp (Vigecam), dự kiến tổ chức vào ngày 19/07/2016 tại Sở GDCK Hà Nội.

Được biết, việc tạm dừng IPO Công ty mẹ - Vigecam được Sở GDCK Hà Nội thực hiện theo đề nghị của cơ quan chức năng.

Sở GDCK Hà Nội sẽ tiếp tục thông báo về cuộc đấu giá này sau khi có ý kiến của cơ quan chức năng.

Tùng Lâm

;
Scroll