Mục tiêu lãi ròng 2019 Vinamilk tăng trưởng trở lại, duy trì cổ tức tiền mặt tối thiểu 50% LNST

10/04/2019 14:22

Theo tài liệu đại hội cổ đông, năm 2019 Vinamilk lên kế hoạch lãi sau thuế Công ty mẹ 10.480 tỷ đồng, tăng trưởng 2,5% sau một năm khó khăn ghi nhận tăng trưởng âm của Vinamilk.

Mục tiêu lãi ròng 2019 Vinamilk tăng trưởng trở lại, duy trì cổ tức tiền mặt tối thiểu 50% LNST

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk – Mã: VNM) vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Vinamilk (Nguồn: Vinamilk)

Theo tờ trình năm 2019, Vinamilk lên kế hoạch doanh thu 56.300 tỷ đồng, lãi sau thuế Công ty mẹ 10.480 tỷ đồng; tăng nhẹ lần lượt 7% và 2,5% so với năm 2018.

Đáng chú ý, Vinamilk sẽ trình cổ đông tiếp tục duy trì mức cổ tức bằng tiền tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế hợp nhất cho năm 2019. Trong đó, Vinamilk sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1 vào tháng 9 với tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cp); đợt 2 vào tháng 2/2020 với tỷ lệ 10% (1.000 đồng/cp). Mức cổ tức còn lại năm 2019 sẽ do đại hội cổ đông quyết định trong kỳ họp năm 2020.

Năm 2018, Vinamilk đã tiến hành tạm ứng cổ tức tiền mặt 2 đợt với tổng tỷ lệ 30% (3.000 đồng/cp), vào đại hội tới đây Hội đồng quản trị cũng trình cổ đông thông qua việc thanh toán cổ tức còn lại của năm 2018 với tỷ lệ 15% (1.500 đồng/cp) vào ngày 26/6.

Bên cạnh đó, tại đại hội Vinamilk cũng trình cổ đông đề xuất bổ sung hoạt động “mua bán đường (không hoạt động tại trụ sở)” vào ngành nghề “bán buôn thực phẩm”.

Năm 2018, Vinamilk đạt 52.629 tỷ đồng doanh thu, tăng nhẹ 3% so với năm 2017 trong khi đó lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ gần 1% còn 10.206 tỷ đồng. Năm 2018, tổng thị phần của Vinamilk tăng thêm 0,9%. Theo thông tin từ báo cáo thường niên, Ban điều hành Vinamilk nhận định "Năm 2018 là một năm đầy thách thức với Vinamilk trong bối cảnh tăng trưởng chung của thị trường tiêu dùng có xu hướng chậm lại".

Tính đến ngày 31/12/2018, tại Việt Nam Vinamilk có 12 trang trại bò sữa với tổng 27.000 con bò sữa; ở Lào có 1 trang trại đang xây dựng dự kiến có 4.000 con bò sữa.

Hoàng Kiều

;
Scroll