Năm 2018 mỗi ngày Vietlott thu hơn 8 tỷ đồng từ bán vé số, gần 80% tài sản là tiền và tương đương tiền

03/07/2019 10:02

Giai đoạn 2016 - 2018 tình hình kinh doanh của Vietlott bắt đầu khởi sắc cả về doanh thu lẫn lợi nhuận.

Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã công bố báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Kết quả kinh doanh năm 2018 của Vietlott (Nguồn: HK tổng hợp từ báo cáo tài chính)

Năm 2018, Vietlott đạt 2.989 tỷ đồng doanh thu, giảm 3% nhưng lợi nhuận sau thuế lại tăng 25% lên 272 tỷ đồng.

Lợi nhuận tăng dù doanh thu giảm do trong năm 2018 Vietlott ghi nhận khoản lợi nhuận khác 139 tỷ đồng, gấp 3,2 lần so với năm 2017 chính là tiền thưởng của giải đặc biệt không có người lĩnh.

Tình hình kinh doanh qua các năm của Vietlott, đv: tỷ đồng (Nguồn: HK tổng hợp)

Vietlott là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, được thành lập tháng 12/2011. Theo số liệu doanh nghiệp công bố thì năm 2015 Vietlott không hề có doanh thu, chỉ có khoản doanh thu tài chính là lãi tiền gửi ngân hàng gần 19 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2015 cũng gần 19 tỷ đồng nên kết thúc năm Vietlott chỉ có lãi vẻn vẹn 65 triệu đồng nhờ khoản lợi nhuận khác. Từ năm 2016 trở đi kết quả kinh doanh của Công ty mới bắt đầu khởi sắc.

Năm 2019, Vietlott lên kế hoạch doanh thu phát hành xổ số tự chọn số điện toán có thuế là 3.850 tỷ đồng, lãi trước thuế gần 164 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế cùng các khoản nộp ngân sách nhà nước ước tính khoảng 887,5 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2018, tổng tài sản của Vietlott là gần 923 tỷ đồng. Trong đó doanh nghiệp có gần 324 tỷ đồng tiền và tương đương tiền cùng với 400 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn từ 3 – 12 tháng tại ngân hàng. Tổng giá trị khoản tiền này đã chiếm tới 78% tổng tài sản. Tuy nhiên so với thời điểm đầu năm 2018 thì khoản tiền và tương đương tiền đã giảm 487 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính, Vietlott không có khoản đi vay. Đáng chú ý, theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi vốn điều lệ của Công ty là 500 tỷ đồng. Tuy nhiên tại ngày 31/12/2018 vốn điều lệ của Vietlott là 300 tỷ đồng do nhà nước cấp  ban đầu còn 200 tỷ đồng còn lại được bổ sung trong quá trình hoạt động kinh doanh từ quỹ đầu tư phát triển và các nguồn vốn khác.

Căn cứ vào báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của Vietlott thì mức thu nhập bình quân của người quản lý trong năm 2018  khoảng gần 36 triệu đồng/người, sang năm 2019 sẽ nâng lên 40,22 triệu đồng/người. Trong đó mức lương cơ bản bình quân của quản lý đã là 23,7 triệu đồng/người.

 

Hoàng Kiều

;
Mới nhất
Xem nhiều nhất
Scroll