Từ khóa:
Từ ngày: Đến ngày:
Bộ Chính trị họp về công tác phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Chính trị họp về công tác phòng, chống dịch COVID-19 Cập nhật 20/03/2020 14:03

Sáng 20/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị Cập nhật 27/12/2019 09:55

Ngày 26/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Bộ Chính trị để cho ý kiến về dự kiến chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2020;...

Quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ mới trong năm 2020 Quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ mới trong năm 2020 Cập nhật 25/12/2019 11:02

Trong năm 2020, tiếp tục hoàn thiện quy hoạch BCH TƯ, tiến hành quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Triển khai quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền Triển khai quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền Cập nhật 03/12/2019 09:44

Chiều 2/12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực...

Nghị quyết của Bộ Chính trị về chủ động tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ tư Nghị quyết của Bộ Chính trị về chủ động tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ tư Cập nhật 30/09/2019 10:51

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị Cập nhật 16/05/2019 15:07

Ngày 15/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị để cho ý kiến về công tác chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương 10 khoá XII; Kỳ họp thứ 7 Quốc...

Trung ương sẽ lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương sẽ lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Cập nhật 26/12/2018 08:52

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu một số ý kiến có tính chất gợi mở, nêu vấn đề để Trung ương nghiên cứu, thảo luận, xem xét, quyết định đối với nội dung về quy hoạch Ban Chấp...

Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định kỷ luật cán bộ Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định kỷ luật cán bộ Cập nhật 29/07/2018 17:09

Ngày 28/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ...

Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cán bộ vi phạm Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cán bộ vi phạm Cập nhật 12/07/2018 19:55

Ngày 12/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xem xét kỷ luật đồng chí Nguyễn Bắc Son và đồng chí Trương Minh Tuấn.

Cơ quan nào kiểm soát tài sản cán bộ diện Bộ Chính trị quản lý? Cơ quan nào kiểm soát tài sản cán bộ diện Bộ Chính trị quản lý? Cập nhật 31/05/2018 15:20

Dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi đã có nhiều điểm mới về cơ quan, đơn vị kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ.

trong tổng số: 4 trang
Scroll