Từ khóa:
Từ ngày: Đến ngày:
Chính phủ ban hành Nghị quyết 01 về nhiệm vụ giải pháp phát triển KTXH Chính phủ ban hành Nghị quyết 01 về nhiệm vụ giải pháp phát triển KTXH Cập nhật 02/01/2020 10:18

Ngày đầu tiên của năm mới - 1/1/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH năm 2019 Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH năm 2019 Cập nhật 03/01/2019 08:30

Ngay ngày đầu tiên của năm mới (01/01/2019), Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm...

Thủ tướng: Không được gò bó, trói buộc trong phát triển KTXH Thủ tướng: Không được gò bó, trói buộc trong phát triển KTXH Cập nhật 05/07/2017 07:20

Thủ tướng nhấn mạnh việc xây dựng thể chế, luật pháp là vấn đề quan trọng, nhưng “nếu thể chế cứ ràng buộc, không tạo điều kiện theo cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì xã hội...

trong tổng số: 1 trang
Scroll