Từ khóa:
Từ ngày: Đến ngày:
HoREA kiến nghị thu quỹ bảo trì chung cư theo hàng tháng HoREA kiến nghị thu quỹ bảo trì chung cư theo hàng tháng Cập nhật 20/03/2019 14:32

HoREA kiến nghị mức đóng quỹ bào trì chung cư hàng tháng được chia đều trong 60 tháng, làm giảm nhẹ gánh nặng cho chủ sở hữu nhà chung cư và hợp lý hơn...

trong tổng số: 1 trang
Scroll