BIDV mua lại toàn bộ 3.300 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn từ năm 2014

19/08/2019 08:00

Ngày 8/8/2019, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã thực hiện mua lại toàn bộ 3.300 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn phát hành đợt 1 năm 2014.

Sau 5 năm kể từ ngày phát hành 3.300 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm 1 ngày, có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Đến ngày 8/8/2019 BIDV đã tiến hành mua lại toàn bộ trái phiếu tăng vốn phát hành đợt 1 năm 2014.

Cụ thể, đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm hoặc bảo lãnh, được phát hành và thanh toán bằng Đồng Việt Nam, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, là nợ thứ cấp của BIDV và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của BIDV.

Được biết, lãi suất trái phiếu là lãi suất trả sau, trả lãi định kỳ hàng năm; lãi suất cố định trong 5 năm đầu là 8,8%/năm. Đặc biệt, nếu trái phiếu không được BIDV mua lại sau 5 năm kể từ ngày phát hành thì mức lãi suất áp dụng cho thời hạn còn lại của trái phiếu là 9,3%/năm. Hình thức trái phiếu ghi sổ

Năm 2019 BIDV sẽ quyết liệt triển khai các giải pháp xử lý nợ xấu, phấn đấu mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu VAMC trong năm 2019.

Câu chuyện tăng vốn không chỉ của riêng BIDV mà của tất cả các ngân hàng, nhưng lại đặc biệt quan trọng với BIDV vì đây là ngân hàng có vốn Nhà nước phải đáp ứng theo chuẩn Basel 2 theo quy định và tăng năng lực tài chính để cạnh tranh trên thị trường.

Ngoài việc phải tăng vốn điều lệ thì BIDV cũng đang nỗ lực tăng thêm nguồn vốn cấp 2 thông qua phát hành trái phiếu ra thị trường.

Cụ thể, ngày 28/6/2019, BIDV phát hành 200 tỉ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 10 năm đợt 1 năm 2019. Sau 4 đợt phát hành trái phiếu trong năm 2018, BIDV đã huy động được hơn 1.000 tỷ đồng vào vốn cấp 2.

Tại thời điểm 30/6/2019 nợ xấu nội bảng của BIDV là 21.121 tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn tăng mạnh tới 46% lên 10.492 tỷ và nhóm nợ này đang chiếm tới gần một nửa trong cơ cấu nợ xấu của BIDV. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng cũng từ mức 1,9% hồi đầu năm leo lên 1,98%.

Hà Phương

;
Scroll