Lãi suất gửi tiết kiệm 4 “ông lớn” ngân hàng nào cao nhất trong tháng 9/2019?

05/09/2019 07:02

Tại 4 "ông lớn" ngân hàng Nhà nước, mức lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 9/2019 là 7%/năm đối với VietinBank kì hạn trên 36 tháng và BIDV với kì hạn 12 tháng.

Nhóm 4 ngân hàng gồm Vietcombank, Agribank, VietinBank, BIDV là những ngân hàng có số lượng khách hàng lớn và được nhiều người lựa chọn để gửi tiết kiệm do uy tín cao và có yếu tố Nhà nước.

Khảo sát số liệu trên biểu lãi suất công bố trên website của 4 ngân hàng này có thể nhận thấy, mức lãi suất tiết kiệm tháng 9/2019 có khá nhiều biến động trái chiều so với tháng trước. Cụ thể, có những ngân hàng tăng lãi suất huy động, trong khi một nhóm ngân hàng khác thì điều chỉnh giảm lãi suất.

Tại ngân hàng BIDV, lãi suất tiền gửi tiết kiệm tháng 9/2019 có một số thay đổi so với mức niêm yết của tháng trước. Theo đó, lãi suất tiền gửi có kì hạn dao động 4,5%/năm đến 7%/năm tùy theo kì hạn gửi từ 1 tháng đến 36 tháng.

Nguồn: Website BIDV

Cụ thể, tiền gửi có kì hạn 1 tháng và 2 tháng được áp dụng mức lãi suất là 4,5%/năm; Lãi suất kì hạn 3 tháng là 5%/năm; kì hạn 5 tháng là 5,2%/năm; kì hạn 6 tháng là 5,5%/năm và kì hạn 9 tháng là 5,6%/năm.

Tiền gửi kì hạn 364 có lãi suất là 6,8%/năm. Các khoản tiền gửi tại các kì hạn 13 tháng, 15 tháng và 18 tháng đang có cùng lãi suất huy động là 6,8%/năm. Trong khi, tiền gửi kì hạn 12 tháng, 24 tháng và 36 tháng đang được ngân hàng áp dụng mức lãi suất cao nhất là 7%/năm.

So với tháng 8, lãi suất huy động áp dụng cho các kì hạn 24 tháng và 36 tháng đã được tăng thêm 0,1 điểm %.

Ngoài ra, trong thời gian từ ngày 16/8 - 15/11/2019, BIDV triển khai chương trình "Tiết kiệm dự thưởng" dành riêng cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tại ngân hàng, với tổng giá trị quà tặnglên đến gần 20 tỉ đồng.

Đối với ngân hàng Agribank, lãi suất tiết kiệm tại nhà băng này trong tháng 9 được giữ nguyên so với các tháng trước với mức lãi suất huy động cao nhất tiếp tục duy trì ở mức 6,8%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng Agribank tháng 9/2019 đối với KHCN.
Biểu lãi suất ngân hàng Agribank dành cho khách hàng doanh nghiệp.

Cụ thể, đối với tiền gửi cá nhân, lãi suất tiền gửi bằng VND có kì hạn từ 1 tháng đến 24 tháng dao động từ 4,5%/năm đến 6,8%/năm.

Trong đó, lãi suất huy động kì hạn 1 tháng và 2 tháng cùng ở mức 4,5%/năm. Lãi suất tiết kiệm kì hạn 3 tháng là 5%/năm; Lãi suất kì hạn 6 tháng là 5,5%/năm; Lãi suất kì hạn 9 tháng là 5,6%/năm. Đối với các kì hạn 12 tháng, 18 tháng, 24 tháng có cùng mức lãi suất là 6,8%/năm.

Đối với khách hàng tổ chức, lãi suất tiền gửi có kì hạn cũng dao động từ 4,5% đến 6,8%/năm. Cụ thể, tiền gửi tiết kiệm kì hạn 1 tháng và 2 tháng đang được huy động với cùng mức lãi suất là 4,5%/năm và kì hạn 3 tháng là 5%/năm.

Kì hạn 6 tháng và 9 tháng đang được áp dụng mức lãi suất lần lượt là 5,5%/năm và 5,6%/năm.

Đối với kì hạn 12 và 13 tháng, tiền gửi tiết kiệm của các tổ chức được áp dụng mức lãi suất cao nhất là 6,8%/năm bằng với mức lãi suất áp dụng cho khách hàng cá nhân.

Đối với Vietcombank, lãi suất tiết kiệm các kì hạn từ 1 tháng đến 36 tháng dao động từ 4,5%/năm đến 6,8%/năm đối với khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm thường.

Biểu lãi suất ngân hàng Vietcombank mới nhất – Khách hàng cá nhân. Nguồn: Website Vietcombank.

 

Bảng lãi suất tiền gửi cho khách hàng doanh nghiệp. Nguồn: Website Vietcombank

Cụ thể, lãi suất tiền gửi kì hạn 1 tháng, 2 tháng là 4,5%/năm; lãi suất kì hạn 3 tháng là 5%/năm; lãi suất kì hạn 6 tháng, 9 tháng là 5,5%/năm.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao nhất tại Vietcombank là 6,8%/năm được áp dụng tại các kì hạn từ 12 tháng đến 36 tháng.

Với các khoản tiền gửi không kì hạn, tiền gửi thanh toán, mức lãi suất được Vietcombank chi trả là 0,1%/năm. Các khoản tiền gửi kì hạn ngắn dưới 1 tháng có mức lãi suất là 0,5%/năm.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, lãi suất tiền gửi không kì hạn có mức lãi suất cao hơn là 0,2%/năm nhưng lãi suất các kì hạn dài từ 12 – 36 tháng lại thấp hơn 0,3 điểm % chỉ ở mức 6,5%/năm.

Ở các kì hạn khác, mức lãi suất huy động là tương đương với khách hàng cá nhân.

Còn tại Vietinbank, biểu lãi suất tiết kiệm thường không đổi so với tháng trước. Lãi suất tiền gửi các kì hạn từ 1 tháng trở lên dao động từ 4,5% - 7%/năm.

Nguồn: Website Vietinbank.
 

Mức lãi suất cao nhất tại VietinBank là 7%/năm áp dụng cho các khoản tiền gửi trên 36 tháng.

Cụ thể, tiền gửi kì hạn từ 1 đến dưới 3 tháng có lãi suất là 4,5%/năm; lãi suất kì hạn từ 3 đến dưới 6 tháng là 5%/năm; kì hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng có lãi suất 5,5%/năm;...

Ngoài ra, lãi suất đối với tiền gửi tiết kiệm không kì hạn là 0,1%/năm. Tiền gửi tiết kiệm có kì hạn dưới 1 tháng được áp dụng mức lãi suất là 0,5%/năm.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, lãi suất tiền gửi không kì hạn cao hơn 0,1 điểm % trong khi ở nhiều kì hạn khác lại thấp hơn từ 0,2 - 0,3 điểm %.

Như vậy, theo biểu lãi suất mới nhất của 4 "ông lớn" ngân hàng, mức lãi suất tiết kiệm cao nhất được áp dụng là 7%/năm. Mức lãi suất này được áp dụng tại VietinBank với kì hạn trên 36 tháng và tại BIDV với kì hạn 12 tháng.

Lãi suất tiền gửi kì hạn 1 tháng đến 2 tháng tại 4 ngân hàng cùng được niêm yết ở mức 4,5%/năm. Lãi suất tiền gửi kì hạn 3 - 4 tháng là 5%/năm; lãi suất kì hạn 6 tháng tại các ngân hàng cùng ở mức 5,5%/năm.

BIDV là ngân hàng có mức lãi suất cao nhất ở các kì hạn 9 tháng, 12 tháng và 24 tháng.

Bảng so sánh lãi suất ngân hàng 4 NHTM Nhà nước tháng 9/2019. Nguồn: Hà Phương tổng hợp tại các website ngân hàng.

Hà Phương

;
Scroll