Lãi suất gửi tiết kiệm 4 "ông lớn" ngân hàng tháng 8/2019 mới cập nhật

06/08/2019 11:34

Khảo sát số liệu lãi suất công bố trên website của các ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước gồm: Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV trong tháng 8/2019 nhận thấy, BIDV hiện là ngân hàng có mức lãi suất ở một số kì hạn nhỉnh hơn các "ông lớn" khác.

Đối với ngân hàng Vietinbank, lãi suất tiền gửi thông thường kì hạn 1 tháng trở lên dao động từ 4,5% – 7%/năm tùy theo từng kì hạn.

Mức lãi suất cao nhất được áp dụng đối với hình thức tiết kiệm thường tại VietinBank là 7%/năm cho các khoản tiền gửi trên 36 tháng.

Lãi suất đối với tiền gửi tiết kiệm không kì hạn là 0,1%/năm. Trong khi tiền gửi tiết kiệm có kì hạn dưới 1 tháng được áp dụng mức lãi suất là 0,5%/năm.

Tiền gửi kì hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng đang được hưởng mức lãi suất 4,5%/năm; lãi suất kì hạn từ 3 đến dưới 6 tháng là 5%/năm, các kì hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng là 5,5%/năm.

Tiền gửi kì hạn trên 12 tháng đến dưới 18 tháng có lãi suất là 6,6%; kì hạn 12 tháng và từ 24 - 36 tháng có mức lãi suất là 6,8%/năm; kì hạn từ 18 - dưới 24 tháng có lãi suất là 6,7%/năm. Đối với tiền gửi 36 tháng mức lãi suất áp dụng là 6,9%/năm.

VietinBank cũng triển khai sản phẩm tiết kiệm online với mức lãi suất áp dụng tương tự. Đối với khách hàng doanh nghiệp, lãi suất huy động ở mức thấp hơn từ 0,2 - 0,3 điểm % tuỳ từng kì hạn.

Tại ngân hàng BIDV, mức lãi suất tiết kiệm cao nhất là 7%/năm. Tiền gửi không kì hạn được nhận lãi suất là 0,1%/năm.

Đối với kì hạn 1 tháng và 2 tháng nhà băng này áp dụng mức lãi suất là 4,5%/năm; Lãi suất kì hạn 3 tháng là 5%/năm; kì hạn 5 tháng là 5,2%/năm; kì hạn 6 tháng là 5,5%/năm và kì hạn 9 tháng là 5,6%/năm.

Tiền gửi kì hạn 364 ngày có lãi suất là 6,8%/năm. Trong khi kì hạn 12 tháng đang được ngân hàng áp dụng mức lãi suất cao nhất là 7%/năm.

Các khoản tiền gửi tại kì hạn 13 tháng, 15 tháng và 18 tháng đang có cùng lãi suất huy động là 6,8%/năm. Trong khi, tiền gửi kì hạn 24 tháng và 36 tháng được áp dụng lãi suất 6,9%/năm.

Với ngân hàng Vietcombank, biểu lãi suất tiết kiệm vẫn tiếp tục được giữ nguyên như tháng trước. Mức lãi suất cao nhất tại Vietcombank là 6,8%/năm được áp dụng tại các kì hạn từ 12 tháng đến 36 tháng. Đối với tiền gửi không kì hạn, mức lãi suất áp dụng là 0,1%/năm. Với những tiền gửi kì hạn ngắn dưới 1 tháng có mức lãi suất là 0,5%/năm.

Đối với khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm thường, các kì hạn từ 1 tháng - 36 tháng mức lãi suất dao động từ 4,5%/năm đến 6,8%/năm.

Tại ngân hàng Agribank, trong tháng 8 này giữ nguyên mức lãi suất so với các tháng trước ở mức 6,8%/năm.

Cụ thể, đối với tiền gửi cá nhân, lãi suất tiền gửi bằng VND có kì hạn từ 1-24 tháng dao động từ 4,5%/năm đến 6,8%/năm.

Theo đó, lãi suất huy động kì hạn 1 tháng và 2 tháng cùng ở mức 4,5%/năm. Lãi suất tiết kiệm kì hạn 3 tháng là 5%/năm; Lãi suất kì hạn 6 tháng là 5,5%/năm; Lãi suất kì hạn 9 tháng là 5,6%/năm. Đối với các kì hạn 12 tháng, 18 tháng, 24 tháng có cùng mức lãi suất là 6,8%/năm.

Như vậy, mức lãi suất cao nhất trong nhóm 4 ngân hàng này vẫn tiếp tục giữ ở mức 7% áp dụng cho các kì hạn 12 tháng và trên 36 tháng tại VietinBank, BIDV. Lãi suất cao nhất tại từng ngân hàng giảm dần theo thứ tự từ BIDV, Vietinbank, Agribank, Vietcombank.

Sự khác biệt về lãi suất bắt đầu xuất hiện từ kì hạn 9 tháng, Agribank và BIDV là ngân hàng có lãi suất ở kì hạn này cao nhất với 5,6%/năm trong khi hai ngân hàng còn lại chỉ ở mức 5,5%/năm.

Tại kì hạn một năm (12 tháng), lãi suất tại BIDV và Vietinbank là cao nhất với 7,0%/năm, trong khi 2 ngân hàng còn lại đều ở mức 6,8%/năm. Đến kì hạn 18 tháng, BIDV giảm lãi suất xuống 6,8%/năm. Tại kì hạn 15 tháng, Vietinbank giảm lãi suất chỉ còn 6,6%/năm, ba ngân hàng còn lại không huy động kỳ hạn.

Bảng so sánh lãi suất của 4 ngân hàng vốn nhà nước tháng 8/2019. Nguồn: Hà Phương tổng hợp tại các website ngân hàng.

Hà Phương

;
Scroll