Đà Nẵng chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động giao dịch và kinh doanh bất động sản

05/06/2019 07:40

UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động giao dịch và kinh doanh bất động sản trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường công bố công khai và thường xuyên cập nhật thông tin các dự án phát triển đô thị, nhà ở đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất, đến UBND các quận, huyện và các phương tiện thông tin đại chúng.

Sở Xây dựng công bố công khai và thường xuyên cập nhật danh sách các dự án phát triển nhà ở đã có thông báo của Sở Xây dựng về việc nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê, cho thuê mua, đến UBND các quận, huyện và các phương tiện thông tin đại chúng.

Văn bản chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng.

UBND TP cũng yêu cầu Công an thành phố, Sở Xây dựng và UBND các quận, huyện thường xuyên kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động giao dịch, huy động vốn, kinh doanh bất động sản. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao thường xuyên kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đăng tải thông tin, quảng cáo, rao vặt có liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản.

Đồng thời, Tư pháp thường xuyên kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động công chứng, đặc biệt là tình trạng “ký chờ”, “ký gửi” trong giao dịch bất động sản.

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện, Cổng Thông tin điện tử thành phố, Báo Đà Nẵng, Báo Công an Đà Nẵng, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng thường xuyên đăng tải thông tin khuyến cáo các tổ chức, cá nhân khi tham gia giao dịch, kinh doanh bất động sản phải tìm hiểu kỹ thông tin, hồ sơ pháp lý dự án và quy định pháp luật có liên quan.

Đà Nẵng chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động giao dịch và kinh doanh bất động sản.

Ngoài ra, liên quan đến tình hình quản lý, sử dụng đất trên địa bàn thành phố, UBND thành phố cũng có văn bản yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, có kế hoạch tổng kết đánh giá về tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất 10 năm (giai đoạn 2011 - 2020) và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (giai đoạn 2015 - 2020) của thành phố.

Từ đó nghiên cứu, lập quy hoạch sử dụng đất 10 năm và kế hoạch sử dụng đất 05 năm giai đoạn mới trình HĐND thành phố thông qua theo quy định. Đồng thời, rà soát những bất cập trong quản lý, sử dụng đất trong thời gian qua để có điều chỉnh kịp thời, rà soát các dự án của các nhà đầu tư không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng kể từ khi nhận đất bàn giao trên thực địa để xử lý theo đúng quy định của Luật đất đai, báo cáo Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố trước kỳ họp giữa năm 2019.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường sớm ban hành quy chế đấu giá đất thực hiện công khai minh bạch, lập kế hoạch danh mục các khu đất, lô đất đấu giá hàng năm đánh giá Đề án số hóa dữ liệu quản lý đất đai; khẩn trưong khắc phục những tồn tại, hạn chế; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng để quản lý tốt dữ liệu về đất đai trên địa bàn thành phố.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tăng cường vai trò, trách nhiệm trong việc quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai của thành phố.

Hải Lan

;
Scroll