Vì sao tỉnh Khánh Hòa chưa giải quyết khiếu nại của Cty Hòn Thị? (31)

05/06/2019 15:28

Liệu rằng việc giải quyết khiếu nại của Công ty Hòn Thị là quá khó so với bộ máy công quyền của tỉnh hay đang cố tình “phớt lờ” đi trách nhiệm của mình đối với sự việc đang xảy ra với công ty này?

Trong nội dung UBND tỉnh Khánh Hòa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc của Công ty TNHH Khai thác đá Hòn Thị lần nào cũng nêu: “Công ty Hòn Thị đã có văn bản số 01/19/CV ngày 04/01/2019 khiếu nại đối với văn bản 9084/UBND-XDNĐ ngày 06/09/2018 và Quyết định 3448/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh đã có văn bản số 682/UBND-XDND ngày 18/01/2019 và Thông báo số 97/TB-UBND ngày 20/02/2019 để giao cho Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, tham mưu giải quyết khiếu nại của Công ty theo đúng trình tự, thủ tục Luật Khiếu nại. Sau khi có kết quả giải quyết khiếu nại, UBND tỉnh sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ”.

Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại.

 

Vậy nhưng cho đến thời điểm hiện tại, thời hạn để giải quyết khiếu nại của Công ty Hòn Thị đã vượt quá quy định so với Luật Khiếu nại gần 02 tháng mà UBND tỉnh Khánh Hòa cùng các cơ quan tham mưu giải quyết khiếu nại cho tỉnh vẫn “án binh bất động” (?).

Báo cáo một đằng, làm một nẻo?

Mới đây, trong buổi tiếp xúc với một vị đại diện Công ty TNHH Khai thác đá Hòn Thị (gọi tắt là Công ty Hòn Thị), vị này cho biết: “Thời hạn giải quyết khiếu nại của UBND tỉnh Khánh Hòa đối với Công ty Hòn Thị đã quá hơn 45 ngày so với quy định (tính từ thời điểm ngày 05/03/2019 – Thông báo số 120/TB-UBND về việc thụ lý giải quyết lần đầu đối với Công ty Hòn Thị) nhưng đến nay Công ty vẫn không nhận được bất cứ văn bản nào liên quan đến việc giải quyết này từ phía nhà chức trách. Chúng tôi sẽ tiếp tục khiếu nại cho đến khi nào họ (ý chỉ UBND tỉnh Khánh Hòa – PV) giải quyết thấu tính, đạt lý và đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp cho chúng tôi thì mới thôi. Ai sai đến đâu thì buộc phải có trách nhiệm đến đó”.

Khi được hỏi về việc UBND tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện việc giải quyết khiếu nại của Công ty Hòn Thị thế nào kể từ khi thụ lý giải quyết thì vị đại diện công ty này này tỏ ra bức bối: “Họ không giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục được quy định tại Luật Khiếu nại. Cứ thỉnh thoảng Giám đốc Công ty lại được Sở Xây dựng hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh gọi đến làm việc thông qua một văn bản thông báo nội dung không rõ ràng.

Đã hơn 02 lần Công ty gửi văn bản tới UBND tỉnh và các Sở liên quan đề nghị giải quyết khiếu nại theo đúng Luật nhưng họ đều không có văn bản phản hồi cũng như không thay đổi trong cách làm việc của họ. Những lần đến làm việc theo Thông báo, chúng tôi nhận thấy họ chỉ cố tình quy chụp, đổ lỗi cho chúng tôi chứ không hề làm rõ những vấn đề mà chúng tôi đã khiếu nại nêu trong đơn. Chưa một cuộc đối thoại nào được diễn ra để chúng tôi có dịp bày tỏ quan điểm, luận cứ của mình đối với sự việc mà chúng tôi đang phải gánh chịu làm thiệt hại cả về uy tín lẫn tài chính của Công ty cả. Vậy mà họ vẫn báo cáo Thủ tướng là họ đang giải quyết. Báo có như thế là không khách quan, chưa đúng sự thật.”


Về phía UBND tỉnh Khánh Hòa, sau khi ban hành quyết định thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu đối với Công ty Hòn Thị ngày 05/03/2019, ngày 06/03/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 629/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại như sau: “Giao Sở Xây dựng tiến hành xác minh, làm rõ nội dung khiếu nại của Công ty Hòn Thị”.

Văn bản của Công ty Hòn Thị kiến nghị cách giải quyết khiếu nại đã được UBND tỉnh và các sở, ngành tiếp nhận nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết.

Theo đó, ngày 12/03/2019, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 46/QĐ-SXD về việc xác minh nội dung khiếu nại. Tuy nhiên theo đại diện của Công ty Hòn Thị thì: “Ngày 19/03/2019, chúng tôi nhận được Giấy mời của Tổ Xác minh thuộc Sở Xây dựng tỉnh do ông Trần Văn Châu – Chánh Thanh tra Sở ký với đề nghị sáng ngày 21/03/2019, mời chúng tôi đến làm việc liên quan đến nội dung khiếu nại. Nhưng khi chúng tôi có mặt theo Giấy mời, chúng tôi không hề nhận được bất kỳ văn bản nào để chứng tỏ Tổ Xác minh này có thẩm quyền làm việc cũng như xác minh nội dung chúng tôi đang khiếu nại.

Khi chúng tôi yêu cầu minh chứng thì họ chỉ đưa ra một Biên bản Công bố Quyết định về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại và đề nghị chúng tôi ký nhận vào. Mà theo cái bản công bố này thì Tổ xác minh họ tự công bố, tự ký chứ có được cấp trên ủy quyền hay không thì chúng tôi không được biết”.


Việc giao Sở Xây dựng xác minh, làm rõ nội dung khiếu nại của Công ty Hòn Thị liệu có đảm bảo khách quan?

Ngay từ khi UBND tỉnh cho phép Công ty Hòn Thị chuyển đổi hoạt động kinh doanh từ khai thác tài nguyên khoáng sản sang đầu tư xây dựng Dự án Khu đô thị tại mỏ đá Hòn Thị, thì Sở Xây dựng là cơ quan được UBND tỉnh giao trách nhiệm hướng dẫn Công ty này các thủ tục đầu tư để thực hiện dự án. Việc Dự án được UBND tỉnh công nhận Chủ đầu tư, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 nhưng lại chưa có thủ tục quan trọng ban đầu là Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư cũng thuộc trách nhiệm tham mưu của Sở Xây dựng này. Rồi cũng vì lý do thiếu quyết định mang tính tiên quyết này mà UBND tỉnh đã ban hành các Văn bản số 9084/UBND-XDNĐ và 3448/QĐ-UBND khiến Công ty Hòn Thị phải gửi đơn khiếu nại đề nghị giải quyết.

Vậy nếu xét ra thì Sở Xây dựng cũng là một trong những “đối tượng” cần được xác minh, rõ trách nhiệm. Thế nhưng UBND tỉnh lại giao cho Sở này thực hiện việc xác minh, làm rõ nội dung khiếu nại của Công ty Hòn Thị thì liệu có thực sự khách quan?

Có lẽ nào Sở Xây dựng lại tự nhận sai về mình khi đã thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các quyết định liên quan đến thủ tục đầu tư xây dựng Dự án Khu đô thị Hòn Thị nhưng lại bỏ qua việc hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục để được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của dự án này?

Theo Luật Khiếu nại, Điều 29, Chương III, Mục 1 quy định: “Việc xác minh phải đảm bảo khách quan, chính xác, kịp thời thông qua các hình thức: a) Kiểm tra, xác minh trực tiếp tại địa điểm phát sinh khiếu nại; b) Kiểm tra thông qua các tài liệu, chứng cứ mà người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp…”.

Dẫn chiếu theo luật có thể thấy bất cập, bởi trong trường hợp khiếu nại của Công ty Hòn Thị, Đơn khiếu nại đã ghi rõ: “Công văn 9084 không viện dẫn được các căn cứ pháp luật Việt Nam để làm tiền đề cho việc ra Quyết định hủy bỏ Quyết định công nhận Chủ đầu tư của Công ty Hòn Thị. Công văn này không đề cập được bất kỳ vi phạm cụ thể nào của Công ty Hòn Thị với tư cách là Chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án; Không xem xét và đề cập đến việc bồi thường, bồi hoàn cho Nhà đầu tư đối với các thực tế thiệt hại xảy ra do Quyết định thu hồi tư cách Chủ đầu tư một cách độc đoán của UBND tỉnh.

Quyết định 3448 cũng vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật Việt Nam bởi lẽ:

1) Căn cứ viện dẫn tại Quyết định 3448 là “Đất của Nhà nước cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn” là không có cơ sở. Bởi dự án Khu đô thị Hòn Thị đang trong quá trình hạ cốt nền theo quy hoạch tỷ lệ 1/500 được sự phê duyệt của UBND tỉnh, chưa đến giai đoạn cho thuê đất theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng. Vì thế UBND tỉnh không thể thu hồi đất khi chưa giao cho Công ty Hòn Thị;

2) Dự án Khu đô thị Hòn Thị đang được Công ty Hòn Thị với tư cách là Chủ đầu tư thực hiện quản lý để thi công hạ cốt nền theo phê duyệt của UBND tỉnh và đang được UBND tỉnh tạm thu tiền thuê đất đến hết năm 2018…”.

Từ những viện dẫn trong Đơn khiếu nại của Công ty Hòn Thị gửi và đã được UBND tỉnh Khánh Hòa thụ lý giải quyết thì Công ty Hòn Thị đang cho rằng UBND tỉnh Khánh Hòa đã vi phạm về Luật Đầu tư và đến nay còn đang có dấu hiệu vi phạm Luật Khiếu nại khi giao cho các cơ quan có trách nhiệm liên quan trực tiếp đến những nội dung đang được khiếu nại (?).

Câu hỏi được đặt ra là: Tại sao đến giờ này mà lực lượng Thanh tra tỉnh vẫn chưa được giao trách nhiệm vào cuộc để xem xét, làm rõ những vấn đề nêu trên nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho nhà đầu tư? Hay UBND tỉnh Khánh Hòa lo lắng nếu để Thanh tra tỉnh vào cuộc thì sẽ "lòi ra" nhiều sai phạm của các Sở, ngành có liên quan? Đến khi ấy thì khó có thể che giấu được?

 

Hiền Anh và nhóm PVĐT - GĐ&PL.

;
Scroll