Khánh Hòa: Tiếp bài Dự án của Công ty Hòn Thị ở Nha Trang (25)

26/04/2019 10:09

Nhiều câu hỏi được đặt ra xung quanh sự việc xảy ra tại Công ty Khai thác đá Hòn Thị, nhất là ở các văn bản của chính quyền và ngành chức năng tỉnh Khánh Hòa.

Như đã phản ánh loạt bài về Công ty Hòn Thị sau khi ngừng khai thác đá làm VLXD đã được UBND tỉnh Khánh Hòa công nhận là Chủ đầu tư Dự án xây dựng Khu đô thị Hòn Thị, cho phép khai thác, kinh doanh khối lượng đất đá tận thu được từ việc hạ cốt nền khu đất dự án theo đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt và Công ty Hòn Thị đã kê khai khối lượng đất đá tận thu, nộp các loại thuế và phí đầy đủ, nhưng lãnh đạo Công ty Hòn Thị đã bị Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố hình sự về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” hồi tháng 10 năm 2018.

Vì vậy, câu hỏi được đặt ra là: Thủ tục và trình tự chuyển đổi từ đất khoáng sản sang đất dự án đô thị được thực hiện như thế nào? Các cơ quan chức năng có thẩm quyền áp dụng theo văn bản, quy định nào về việc này? Cơ quan quản lý Nhà nước nào tham mưu đề xuất việc chuyển đổi này? Tại sao các quyết định của UBND tỉnh đã ban hành xong lại hủy bỏ?

Văn bản số 1231 và văn bản số 2854 của UBND tỉnh Khánh Hòa đã nêu đầy đủ các căn cứ nhưng sau vẫn bị cho là chưa phù hợp và hủy bỏ (?!).

Cần làm rõ mâu thuẫn trong những văn bản của chính quyền và ngành chức năng tỉnh Khánh Hòa

Công ty Hòn Thị được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy phép đầu tư và Bộ Công nghiệp (cũ) cấp Giấy phép khai thác khoáng sản với nội dung cho phép khai thác khoáng sản làm VLXD tại mỏ đá Hòn Thị, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang với thời hạn là 20 năm trên tổng diện tích khai thác là 29,9 ha đất và được cấp Giấy CNQSD đất số I 410806 ngày 30/09/1997.

Đến năm 2011, với chủ trương mở rộng thành phố Nha Trang về phía Tây nên UBND tỉnh có yêu cầu Công ty Hòn Thị chấm dứt hoạt động, đồng thời đồng ý về chủ trương cho Công ty Hòn Thị được thực hiện thủ tục lập Dự án đầu tư Khu đô thị tại diện tích đất nêu trên… Ngày 17/01/2013, tại Thông báo số 20/TB-UBND về Kết luận của UBND tỉnh đối với hoạt động của Mỏ đá Hòn Thị, sau khi nghe các sở KH&ĐT, TN&MT báo cáo, cùng việc lấy ý kiến của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ra quyết định Chấp thuận cho Công ty Hòn Thị được khai thác đến hết ngày 31/12/2014. Trong thời gian này, doanh nghiệp thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường tại khu vực đã khai thác…

Ngày 22/10/2014, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2799/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu nhà ở Hòn Thị; Ngày 28/11/2014, UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục ban hành Quyết định số 3247/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư Hòn Thị, sau đó ngày 23/12/2014, UBND tỉnh Khánh Hòa có Văn bản số 8170/UBND-XDNĐ đồng ý cho phép Công ty Hòn Thị thực hiện hạ cốt nền từ ngày 01/01/2015 theo đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) đã được duyệt. Công ty đã tiến hành hạ cốt nền và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến các khoản thuế, tài chính do Nhà nước quy định, cùng với đó tiếp tục triển khai các bước thiết kế, lập dự án nhà ở theo quy định.

Trong thời gian này, các ngành chức năng liên quan đến dự án thuộc tỉnh Khánh Hòa đã có rất nhiều văn bản hướng dẫn các thủ tục quy định về dự án và nộp tiền cấp quyền, khai thác v.v.; Ngày 29/02/2016, UBND tỉnh Khánh Hòa lại ra Văn bản số 1231/UBND-XDNĐ gửi Sở Xây dựng và Công ty Hòn Thị về việc công nhận Chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở Hòn Thị.

Điều đáng nói là tại Văn bản 1231, UBND tỉnh Khánh Hòa đã căn cứ Luật Tổ chức chính quyền; Luật Nhà ở; Công văn của Bộ Xây dựng về thực hiện Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản; Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; Căn cứ Nghị định số 76/2015/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; Thông báo của UBND tỉnh về việc thực hiện Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản.

Sau khi căn cứ vào các quy định trên, Văn bản 1231 nêu rõ: “Sau khi nghiên cứu hồ sơ năng lực của Công ty TNHH khai thác đá Hòn Thị, trên cơ sở Tờ trình số 361/TTr-SXD ngày 2/2/1016 của Sở Xây dựng và Biên bản tổng hợp đánh giá xét chọn chủ đầu tư ngày 2/2/2016 của Tổ chuyên gia, UBND tỉnh Khánh Hòa công nhận Công ty TNHH Khai thác đá Hòn Thị được làm Chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nhà ở: Khu nhà ở Hòn Thị, tại xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Chủ đầu tư - Công ty TNHH Khai thác đá Hòn Thị có trách nhiệm bổ xung ngành nghề kinh doanh bất động sản trước khi thực hiện các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư (ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án 3%tổng mức đầu tư); Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà ở: Khu nhà ở Hòn Thị, tại xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa theo đúng các quy định pháp luật hiện hành”.

Ngày 29/04/2016, UBND tỉnh Khánh Hòa lại có Văn bản số 2854/UBND-XDNĐ gửi Sở Xây dựng, Sở TN&MT và Công ty Hòn Thị điều chỉnh tên dự án từ Khu nhà ở Hòn Thị thành Khu đô thị Hòn Thị, theo đó là thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoach chi tiết (tỷ lệ 1/500) dựa trên ý kiến thống nhất của các sở ngành và đề nghị của Sở Xây dựng; Khoản 4 Về thủ tục công nhận chủ đầu tư dự án của vân bản này nêu rõ: “Công ty TNHH Khai thác đá Hòn Thị được UBND tỉnh công nhận là chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở Hòn Thị (nay đổi tên là Khu đô thị Hòn Thị) tại văn bản số 1231/UBND-XDNĐ ngày 29/2/2016 (theo Tờ trình số 361/TTr-SXD ngày 02/02/2016 và dự thảo văn bản của Sở Xây dựng). Để tạo điều kiện cho chủ đầu tư sớm hoàn tất thủ tục, triển khai thực hiện dự án; UBND tỉnh thống nhất việc công nhận chủ đầu tư dự án tại văn bản nêu trên (không phải điều chỉnh lại nội dung và hình thức văn bản) và giao Sở Xây dựng hướng dẫn Công ty TNHH Khai thác đá Hòn Thị (chủ đầu tư) thực hiện thủ tục trình phê duyệt chấp thuận đầu tư Dự án Khu đô thị Hòn Thị theo quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/1/2013 của Chính phủ”.

Tuy nhiên đến ngày 6/9/2018 (Trước thời hạn Tổng Giám đốc, Giám đốc và kế toán Công ty Hòn Thị có quyết định Khởi tố về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” khoảng hơn 1 tháng) thì UBND tỉnh Khánh Hòa lại có Văn bản số 9084/UBND-XDNĐ “về việc Hủy bỏ Văn bản số 1231/UBND-XDNĐ ngày 29/2/2016 và nội dung tại khoản 4 văn bản số 2854/UBND-XDNĐ của UBND tỉnh Khánh Hòa”. Điều đáng nói là Văn bản số 9084/UBND-XDNĐ của UBND tỉnh Khánh Hòa đã phủ nhận những căn cứ dẫn chứng của Văn bản số 1231/UBND-XDNĐ ngày 29/2/2016 và Văn bản số 2854/UBND-XDNĐ.

Chúng tôi xin trích đoạn nội dung văn bản về việc Hủy bỏ Văn bản số 1231 và nội dung tại khoản 4 văn bản số 2854 của UBND tỉnh Khánh Hòa: “Tuy nhiên, qua công tác rà soát thủ tục công nhận chủ đầu tư của dự án theo báo cáo của Sở Xây dựng Khánh Hòa tại văn bản số 3416/SXD-KTXD ngày 30/8/2018 về việc rà soát, tham mưu vấn đề thủ tục pháp lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu nhà ở Hòn Thị tại xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, kết quả như sau: Việc công nhận chủ đầu tư dự án trước khi thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng dự án là chưa phù hợp về trình tự thực hiện theo quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 9 và Khoản 3, Điều 18 Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Đồng thời việc công nhận chủ đầu tư dự án nhưng không thông qua hình thức lựa chọn chủ đầu tư theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Luật Nhà ở năm 2014 và Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP là chưa phù hợp; Tại khoản 4 văn bản số 2854/UBND-XDNĐ có nội dung giao Sở Xây dựng hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện thủ tục trình phê duyệt chấp thuận đầu tư Dự án Khu đô thị Hòn Thị theo quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP là chưa phù hợp theo quy định tại Khoản 3 Điều 87 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP”.

Qua những dẫn chứng nêu trên, có thể thấy các căn cứ để ra văn bản mang tính quyết định chủ đầu tư dự án cũng là căn cứ để hủy bỏ những văn bản đó (?). Chủ đầu tư thì loay hoay chạy theo hướng dẫn của các sở ngành và thực hiện theo các văn bản của UBND tỉnh ban hành, nỗ lực thực hiện hạ cốt nền theo quy hoạch đã được phê duyệt, nộp tới trăm tỷ đồng tiền thuế, phí và các loại tiền khác vào ngân sách tỉnh, kèm theo các chi phí để thực hiện khảo sát, thiết kế… phục vụ việc hoàn tất thủ tục thi công Dự án Khu đô thị Hòn Thị nhưng vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ trắng tay và bị cho là vi phạm.

Vậy trách nhiệm trong nội dung Tờ trình số 361/TTr-SXD ngày 2/2/1016 của Sở Xây dựng và Biên bản tổng hợp đánh giá xét chọn chủ đầu tư ngày 2/2/2016 của Tổ chuyên gia thuộc về ai? Hậu quả về những mâu thuẫn trong các văn bản nêu trên sẽ phải khắc phục như thế nào? Với trách nhiệm của người làm báo, chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền vào cuộc điều tra, làm rõ và kiên quyết xử lý những sai phạm nếu có.

Hiền Anh và Nhóm PVĐT/KD&PL

;
Scroll