Từ 01/7/2017, tiền dưỡng sức sau khi ốm đau là 390.000 đồng/ngày

29/06/2017 08:49

Từ ngày 01/7/2017, tiền dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau theo quy định tại Điều 29 Luật BHXH (sửa đổi) tăng lên 390.000 đồng/ngày thay vì 363.000 đồng/ngày theo mức trước đây.

Cùng với việc mức lương cơ sở tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP ngày 24/04/2017 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công viên chức lực lượng vũ trang, trợ cấp thai sản và tiền dưỡng sức sau khi ốm đau được điều chỉnh tăng theo cho phù hợp.

Từ ngày 01/7/2017, tiền dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau theo quy định tại Điều 29 Luật BHXH (sửa đổi) tăng lên 390.000 đồng/ngày thay vì 363.000 đồng/ngày theo mức trước đây.

Cụ thể, tiền dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau theo mức mới tính theo công thức: 1.300.000 đồng x 30% = 390.000 đồng/ngày.

Để hưởng tiền dưỡng sức sau khi ốm đau, người lao động đã hưởng hết thời gian quy định chế độ ốm đau trong một năm, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức sau khi ốm đau do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở quyết định.

Thời gian hưởng bao gồm cả ngày nghỉ lễ, Tết, nghỉ hàng tuần, song tối đa 10 ngày cho trường hợp bệnh dài ngày; tối đa 07 ngày cho bệnh phải phẫu thuật; tối đa 05 ngày cho các trường hợp khác.

Hồ sơ hưởng tiền dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm danh sách theo mẫu C70a-HD do người sử dụng lao động lập bản chính ban hành kèm theo Quyết định 636/QĐ-BHXH ngày 22/04/2016 của BHXH Việt Nam.

Theo Y Vân/Nhịp sống kinh tế

;
Scroll