Nợ xấu BaoVietBank vọt tăng, lãi ròng giảm sâu

28/01/2019 13:11

Thu nhập lãi thuần trong 2018 của BaoVietBank giảm 28%, lợi nhuận sau thuế giảm 32%, trong khi tỷ lệ nợ xấu tăng từ 3,78% lên mức 3,98%.

Nợ xấu BaoVietBank vọt tăng, lãi ròng giảm sâu

Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoVietBank) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4 và cả năm 2018. Theo đó, thu nhập lãi thuần của ngân hàng giảm 28% so với năm trước, đạt gần 632 tỷ đồng.

Lãi thuần từ dịch vụ tăng 87%, đạt hơn 60 tỷ đồng. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng gần 12 lần, đạt hơn 13 tỷ đồng. Lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh tăng gấp 2,4 lần, đạt gần 309 tỷ đồng.

Trong năm 2018, chi phí hoạt động tăng 16%, chiếm hơn 576 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 14,7%, từ hơn 400 tỷ đồng xuống 341 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt gần 445 tỷ đồng, giảm 19% so với năm trước.

Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay tại BaoViet Bank tăng từ 3,78% lên 3,98%; riêng nợ có khả năng mất vốn vọt lên 721,5 tỷ đồng.

Tính riêng quý 4, thu nhập lãi thuần của BaoViet Bank đạt gần 190 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm 2017. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh giảm 57% so với cùng quý năm trước đạt gần 61 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt giảm 20% và 22% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 70 tỷ đồng và 54 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 104 tỷ đồng, giảm 29,3%, lãi sau thuế đạt 80 tỷ đồng, giảm 32% so cùng kỳ 2017.

Tính đến ngày 31/12/2018, tổng tài sản của ngân hàng đạt 55.879 tỷ đồng, tăng 14,4% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 18,8% đạt 25.439 tỷ đồng. Huy động tiền gửi của khách hàng tăng 12,4% đạt 27.043 tỷ đồng.

Nợ xấu tại ngân hàng này là 1.024 tỷ đồng, tăng 201 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay tăng từ mức 3,78% lên 3,98%. Riêng nợ có khả năng mất vốn vọt lên 721,5 tỷ đồng.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 43,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước âm hơn 9 tỷ đồng.

Hoàng Hưng/VTC

;
Scroll