Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm trật tự xây dựng

03/07/2019 11:36

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành Công văn số 5578/SXD-TTr về rà soát số liệu báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2019 và đôn đốc tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm trật tự xây dựng.

Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm trật tự xây dựng

Hiện nay, công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn chuyển biến tích cực, tình hình vi phạm trật tự xây dựng cơ bản được kiểm soát, tỷ lệ xây dựng không phép, sai phép giảm. Trật tự kỷ cương trong quản lý đô thị từng bước được thiết lập, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trong lĩnh vực xây dựng đô thị đang từng bước được nâng cao.

Tuy nhiên, số vụ việc vi phạm về trật tự xây dựng đô thị xây dựng không phép, sai phép, sai quy hoạch vẫn còn nhiều, một số vụ việc vi phạm chậm được phát hiện, xử lý thiếu kiên quyết, dứt điểm gây bức xúc xã hội.

 

Để tăng cường hiệu lực hiệu quả trong công tác quản lý trật tự xây dựng, thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo theo quy định, Sở Xây dựng đề nghị UBND các quận, huyện chủ động kiểm tra, rà soát, cập nhật số liệu báo cáo các tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch, phương hướng và tiến độ cụ thể để xử lý dứt điểm các công trình vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng và phát sinh mới; đặc biệt là những công trình vi phạm nổi cộm với quy mô lớn, kéo dài; công trình xây dựng gây ảnh hưởng đến công trình lân cận dẫn đến mất an toàn hoặc phát sinh đơn thư khiếu kiện phức tạp, các công trình vi phạm báo chí phản ánh gây bức xúc dư luận.

Trường hợp có khó khăn vướng mắc phải kịp thời báo cáo UBND Thành phố và gửi Sở Xây dựng để cùng phối hợp giải quyết theo quy định;

Chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn, Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận, huyện tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động xây dựng trên địa bàn; kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm đất đai có yếu tố xây dựng công trình; không để xảy ra vi phạm mới phát sinh trên địa bàn.

Sở Xây dựng Hà Nội chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn, Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận, huyện có biện pháp ngăn chặn theo quy định để dừng thi công đối với các công trình vi phạm trật tự xây dựng, không hình thành công trình có quy mô vi phạm lớn gây khó khăn trong công tác xử lý vi phạm.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, đưa hệ thống chính trị vào cuộc, vận động để người dân biết, chấp hành các quy định về pháp luật, nâng cao nhận thức, tạo môi trường thuận lợi cho người dân thực hiện.

Đồng thời, đẩy mạnh việc triển khai, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành trong cán bộ, công chức thi hành công vụ và các tổ chức cá nhân, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hạn chế phát sinh các vi phạm về trật tự xây dựng.

 

Theo Phapluatxahoi.vn

;
Scroll