Tăng cường công tác tuyên truyền trong phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm ma túy trên biển

04/08/2018 08:32

(KDPL) - Xác định công tác tuyên truyền trong phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm ma túy trên biển là một trong những biện pháp quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy Cảnh sát Biển đã chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy sâu rộng đồng thời tích cực, chủ động đấu tranh triệt xóa các đường dây, ổ nhóm mua bán vận chuyển, tàng trữ trái phép ma túy trên biên giới biển và các vùng biển.

Tăng cường công tác tuyên truyền trong phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm ma túy trên biển

Từ thực tiến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm (PCTP) ma túy của lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy Cảnh sát biển đã xác định rõ các khu vực biển trọng điểm về ma túy như vùng biển Đông Bắc, vùng biển Bắc miền Trung, vùng biển miền Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Đặc biệt là vùng biển Đông Bắc, tuyến đường biển liên quan đến Trung Quốc với Philipne, Malaysia, Thailan các đối tượng phạm tội ma túy sử dụng tàu cá, các phương tiện thủy nội địa vận chuyển ma túy (củ yếu là heroin) trái phép sang vùng biển Trung Quốc, ma túy dạng đá trái phép sang Việt Nam để tiêu thụ hoặc quá cảnh sang nước thứ ba. Trước tình hình trên, với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy trên biển, lực lượng chuyên trách PCTP ma túy Cảnh sát biển đã tham mưu, đề xuất triển khai nhiều chương trình, biện pháp, kế hoạch phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm về ma túy. Trong đó công tác tuyên truyền vận động quần chúng tham gia phòng ngừa, đấu tranh chống ma túy được xác định là một trong những biện pháp quan trọng để giải quyết tình hình tội phạm ma túy trên biển hiện nay.

Trong những năm qua, được sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển, mà đặc biêt là Đảng ủy, Thủ trưởng Cục nghiệp vụ và Pháp luật lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm ma túy đã chủ động xây dựng kế hoạch, biên soạn đề cương, tài liệu tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, bám sát từng địa bàn, đối tượng tuyên truyền. Lực lượng PCTP ma túy Cảnh sát biển đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các địa bàn ven biển được 14 đợt tuyên truyền cho 5.685 lượt người, 9.000 lượt phương tiện, phát 8.748 tờ rơi, 1.205 tấm tranh ảnh về các loại cây chứa chất ma túy và các chất ma túy thường gặp, sổ tay những điều cần biết về ma túy, HIV/AIDS…tặng hàng trăm xuất quà cho bà con ngư dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mặt khác thường xuyên phối hợp với các địa phương thực hiện lồng ghép các nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy và các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ sinh hoạt cộng đồng, tổ chức các cuộc thi, tọa đàm tìm hiểu về các quy định của pháp luật liên quan đến công tác phòng chống ma túy…

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2018, lực lượng chuyên trách PCPT ma túy Cảnh sát biển đã tập trung tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy cho đối tượng, người lao động khu tập trung, các em học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường thuộc địa bàn các tỉnh, thành ven biển, được chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, nhân dân trên các địa bàn ghi nhận và đánh giá cao. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia tố giác, tấn công tội phạm gắn với việc tăng cường lực lượng, phương tiện điều tra, xác minh đấu tranh triệt xóa các đường dây, ổ nhóm mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thường xuyên mở ác đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy.

Hiệu quả từ công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật PCTP ma túy, vận động nhân dân không những góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân, mà còn tạo sự chuyển biến tích cực trong hành động, từng bước nâng cao nhận thức tuân thủ pháp luật của nhân dân, trong học sinh, sinh viên và người lao động. Nhiều lứa tuổi đã chủ động tìm hiểu thông tin về tác hại của ma túy và tội phạm ma túy từ đó đã chủ động tham gia phong trào đấu tranh, tố giác tội phạm về ma túy, cam kết không tham gia, không tiếp tay cho tội phạm ma túy, góp phần đẩy lùi và xây dựng địa bàn trong sạch không có vụ việc và tệ nạn ma túy.

Đoàn ĐNPCTP ma túy số 3 tuyên truyền phòng, chống ma túy cho người dân, thanh thiếu niên tại Bà Rịa- Vũng Tàu.

Bên cạnh những kết quả tích cực, công tác này còn những hạn chế nhất định, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả công tác tuyên truyền vận động nhân dân như: địa bàn ven biển, ven biển rộng, khí hậu, thời tiết thay đổi thất thường, thông tin nghe nhìn còn hạn chế, trình độ dân trí không đồng đều, một bộ phận người dân chưa thấy được tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật PCTP ma túy mang lại; công tác vận động, tập trung nhân dân tham gia các buổi tuyên truyền còn thấp; công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật chưa được tiến hành thường xuyên, đồng bộ và rộng khắp…mặt khác, đội ngũ làm công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật hầu hết là kiêm nhiệm, việc nghiên cứu, biên soạn tài liệu tuyên truyền pháp luật còn hạn chế, thiếu đồng bộ, kỹ năng, kinh nghiệm tuyên truyền chưa cao.

Nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên, đồng thời đưa công tác tuyên truyền vận động quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm ma túy các địa bàn ven biển, đảo thực sự trở thành một trong những biện pháp quan trọng của phòng ngừa đấu tranh PCTP ma túy, lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm ma túy Cảnh sát biển đã tiếp tục thực hiện tốt một số biện pháp như: làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị cà chính quyền địa phương nơi đóng quân; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ, nhân viên về tầm quan trọng cần thiết của công tác tuyên truyền vận động quần chúng tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên biển; có kế hoạch điều tra, nghiên cứu tình hình địa bàn, các nhân tố ảnh hưởng, tác động của tệ nạn và tội phạm ma túy; chú trọng xây dựng, kiện toàn đội ngũ cãn bộ làm công tác tuyên truyền vận động, kịp thời bồi dưỡng kỹ năng nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động tuyên truyền vận động, đồng thời đầu tư các trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác tuyên truyền; xây dựng nội dung tuyên truyền vận động theo hướng tích hợp, thích hợp, cụ thể hiệu quả; tăng cường phối hợp với các lực lượng nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền vận động quần chúng tham gia phòng chống tội phạm ma túy trên biển.

Nguyễn Liên

;
Scroll