Thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu

07/07/2017 15:00

Bộ Tài chính đang đề xuất thí điểm bán đấu giá để tiêu thụ nội địa hoặc xuất khẩu ra nước ngoài đối với mặt hàng thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng.

Đề xuất trên được đưa ra tại dự thảo Quyết định quy định tiêu hủy và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo.

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, trước khi đấu giá, thuốc lá ngoại nhập lậu phải được lấy mẫu gửi đến cơ quan, tổ chức có chức năng phân tích, kiểm nghiệm được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chỉ định để phân tích mẫu theo yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn hoặc các quy định an toàn thực phẩm theo quy định để đánh giá chất lượng làm cơ sở áp dụng biện pháp tiêu hủy hoặc cho phép bán đấu giá tiêu thụ nội địa hoặc xuất khẩu.

Việc đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng phải thực hiện tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản do UBND tỉnh, thành phố quyết định thành lập. Thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng sau khi hoàn tất thủ tục đấu giá, doanh nghiệp trúng đấu giá được phép lựa chọn để tiêu thụ nội địa hoặc xuất khẩu.

Thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng phải hoàn thành các thủ tục để chuyển tiêu thụ nội địa hoặc xuất khẩu trong vòng 90 ngày và không quá 120 ngày đối với trường hợp được gia hạn kể từ ngày trúng đấu giá. UBND tỉnh, thành phố nơi tổ chức đấu giá xem xét việc gia hạn đối với trường hợp này. Thời gian gia hạn không quá 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn 90 ngày nêu trên.

Dự thảo nêu rõ yêu cầu đối với thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu trước khi chuyển tiêu thụ nội địa như sau: 1- Phải được dán tem ký hiệu đấu giá trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường theo quy định của Bộ Tài chính; 2- Phải ghi nhãn hàng hóa, ghi nhãn sản phẩm thuốc lá tiêu thụ tại Việt Nam và in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá theo quy định của Bộ Y tế; 3- Phải tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về công bố hợp chuẩn, hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm; kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn và hàm lượng chất độc hại trong thuốc lá như đối với sản phẩm thuốc lá điếu được sản xuất trong nước.

Theo dự thảo, thủ tục xuất khẩu thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng sau khi trúng đấu giá thực hiện theo quy định về pháp luật hải quan. Việc xuất khẩu chỉ cho phép thực hiện qua các cửa khẩu quốc tế (bao gồm cửa khẩu đường sắt, đường thủy, đường biển và đường hàng không) và cửa khẩu chính; không cho phép xuất khẩu bằng đường bộ và đến các nước có chung đường biên giới đất liền.

Dự thảo nêu rõ, tổng lượng thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu để chuyển tiêu thụ nội địa phải nằm trong tổng sản lượng sản xuất và nhập khẩu thuốc lá của toàn ngành theo quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc lá.

Giá bán thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu ra thị trường thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ hoạt động đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu để phục phục vụ công tác giám sát, quản lý, chống buôn lậu thuốc lá thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều kiện tham gia đấu giá

Theo dự thảo, doanh nghiệp tham gia đấu giá để tiêu thụ nội địa hoặc xuất khẩu phải có một trong các loại Giấy phép: Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá hoặc Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá hoặc Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá theo quy định. Đồng thời phải là doanh nghiệp đã tham gia hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc lá.

Doanh nghiệp tham gia đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu phải đáp ứng các điều kiện về người tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

Dự thảo cũng nêu rõ, doanh nghiệp trúng đấu giá quá thời hạn quy định nêu trên nếu chưa đưa vào tiêu thụ nội địa hoặc chưa làm thủ tục xuất khẩu thì báo cáo UBND tỉnh, thành phố để thực hiện tiêu hủy theo quy định. Trường hợp trúng đấu giá để xuất khẩu phải đảm bảo hàng hóa thực xuất khẩu ra khỏi lãnh thổ Việt Nam theo quy định và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu lô hàng xuất khẩu đó thẩm lậu vào Việt Nam.

Theo Tuệ Văn/Chinhphu.vn

;
Scroll