Ông Trịnh Xuân Thanh: "Tôi đã ra đầu thú"    
Cập nhật: 03/08/2017 09:00

Trong đơn xin đầu thú, ông Trịnh Xuân Thanh viết:"Tôi đã về Việt Nam và ra đầu thú tại cơ quan an ninh điều tra để được hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước và pháp luật". Nguồn: VTV

;
Scroll